Gabinet polityczny MON

Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.)

Pan Łukasz Jerzy KUDLICKI

Stanowisko: Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej
Data urodzenia: 21.04.1973 r.
Miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym MON: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Klub Parlamentarny PiS.
Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym MON:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Klub Parlamentarny PiS, Biuro Poselskie Mariusza Błaszczaka, Biuro Poselskie Andrzeja Melaka, wynajem lokalu użytkowego, diety i honoraria autorskie.
Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w Gabinecie Politycznym MON:
nie prowadził działalności gospodarczej.

pdf Łukasz Jerzy KUDLICKI

0.16MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.11.2018 10:19
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 11.12.2018 10:06
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Gabinet polityczny MON 1.0 30.11.2018 10:19 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Gabinet polityczny MON 1.1 30.11.2018 11:27 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Gabinet polityczny MON 1.2 30.11.2018 11:28 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Gabinet polityczny MON 1.3 06.12.2018 10:12 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Gabinet polityczny MON 1.4 11.12.2018 10:06 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP