W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Innowacje na rzecz Wojska Polskiego

31.07.2020

- Podpisaliśmy dziś umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Siecią Badawczą Łukasiewicz. Ośrodkiem, który koordynuje działalność polskich ośrodków badawczych. Zależy nam na tym, żeby proces modernizacji Wojska Polskiego przebiegał płynnie. Żeby wykorzystać, na rzecz tej modernizacji, potencjał właśnie polskich ośrodków badawczych. Ta umowa daje podstawę do takiej współpracy - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas podpisania porozumienia z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

W piątek 31 lipca br. szef MON podpisał list intencyjny dotyczący współpracy resortu obrony narodowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

W piątek 31 lipca br. szef MON podpisał list intencyjny dotyczący współpracy resortu obrony narodowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

- Chcemy, żeby w ramach tej współpracy wykorzystać potencjał polskich naukowców, ale chcemy zrobić to w sposób skoordynowany, przemyślany. W związku z tym, w Ministerstwie Obrony Narodowej powstaje 15-letni plan dotyczący kierunków badań, którego zadaniem będzie skoordynowanie tych działań i wykorzystanie możliwości (…) jakie dają polskie ośrodki badawcze – mówił po podpisaniu umowy minister Mariusz Błaszczak.

Zharmonizowanie planowania badań naukowych i prac rozwojowych z procesem programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz  działań w ramach współpracy resortu obrony narodowej z nauką i przemysłem pozwoli na ukierunkowanie prac nad technologiami niezbędnymi do osiągnięcia konkretnych zdolności operacyjnych SZ RP oraz mogących mieć istotny wpływ na obszar obronności państwa w perspektywie 20 lat.

- Ta umowa zintensyfikuje naszą współpracę. (…) Jest bardzo ważnym mechanizmem, żeby wykorzystać wszystkie możliwości jakie przed nami stoją. Chciałbym podkreślić, że w ramach struktury ministerstwa powstanie Departament Innowacji, który będzie odpowiedzialny właśnie za działania. Te działania, których celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału polskich ośrodków badawczych – zaznaczył szef MON. 

Jak podkreślił minister Mariusz Błaszczak - wśród naszych inicjatyw jest również inicjatywa dotycząca nagradzania prac magisterskich i prac doktorskich, które skoncentrowane są na badaniach związanych właśnie z obronnością. Chcemy także powołać do życia (…) forum na rzecz innowacyjności. Chcemy stworzyć jak najwięcej mechanizmów, które pozwolą wykorzystać potencjał badawczy - podkreślił.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON, Marcin Ociepa podkreślił, że rozwój innowacji nie jest możliwy bez współpracy ośrodków naukowych, przemysłu i sił zbrojnych. - Sięgamy do potencjału polskich uczelni wyższych i polskiego przemysłu. Robimy wszystko, aby zbliżyć te światy - polskiej armii, coraz liczniejszej i coraz nowocześniejszej, polskiej nauki i polskiego przemysłu. Dlatego, że bez tej współpracy nie ma innowacji. Innowacji nie da się zamknąć czy wytworzyć w jakimś wąskim kręgu, to wymaga wymiany informacji i wymiany doświadczeń – mówił wiceminister.

Podczas uroczystości, gdzie zaprezentowano projekty oraz roboty Sieci Badawczej Łukasiewicz, szef MON podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i zawarcia tej umowy. - Jestem przekonany, że przed polskimi naukowcami stoi wielka szansa, aby ich pomysły, ich koncepcje były wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny.  

***

MON prowadzi prace nad dokumentem określającym cele i kierunki badań naukowych na potrzeby obronności państwa w perspektywie 15-letniej.  Przewidywać ma  wykorzystanie potencjału nie tylko resortu obrony narodowej, ale również krajowych podmiotów  naukowo-badawczych, kluczowych dla opracowania technologii na potrzeby polskiej armii, i przemysłu obronnego.  

MON określi bloki technologii kluczowych dla Sił Zbrojnych RP, a także perspektywy i kierunki ich rozwoju.

Zacieśnianie przez MON współpracy z polskimi podmiotami naukowo-badawczymi i przemysłowymi jest niezwykle istotne z punktu widzenia najbliższych planów resortu obrony narodowej. MON rozpoczyna bowiem prace nad dokumentem określającym cele i kierunki badań naukowych na potrzeby obronności państwa w perspektywie 15-letniej. W ramach tych prac planujemy uwzględnić potencjał, nie tylko resortu obrony narodowej, ale również krajowych podmiotów  naukowo-badawczych, kluczowych dla opracowania technologii na potrzeby polskiej armii, i przemysłu obronnego, producenta uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Resort zamierza określić bloki technologii kluczowych dla Sił Zbrojnych RP, a także perspektywy i kierunki ich rozwoju. Od nauki i przemysłu oczekujemy zaprezentowania możliwości i warunków realizacji prac na rzecz MON, potencjału do rozwoju konkretnych technologii w odpowiedzi na zapotrzebowanie wojska oraz wskazania przełomowych technologii, które pozwolą na wzmocnienie potencjału państwa w zakresie nowych technologii. Zharmonizowanie planowania badań naukowych i prac rozwojowych z procesem programowania rozwoju SZ RP oraz  działań w ramach współpracy resortu obrony narodowej z nauką i przemysłem pozwoli na ukierunkowanie prac nad technologiami niezbędnymi do osiągnięcia konkretnych zdolności operacyjnych SZ RP oraz mogących mieć istotny wpływ na obszar obronności państwa. 

Efekty współpracy w postaci inicjowanych projektów, programów, a nawet programów strategicznych – kończących się na różnych poziomach gotowości technologicznej produktów i systemów, mogą stanowić wymierne wsparcie dla poprawy samowystarczalności produkcyjnej Polski w wybranych obszarach technologicznych (m.in. mikroelektroniki, optoelektroniki i fotoniki, radioelektroniki, automatyki i autonomizacji, inżynierii materiałowej, technologii rakietowych) i realizacji procesu modernizacji technicznej SZ RP w wymiarze narodowym, co jest zgodne z założeniami najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

>>> GALERIA - Innowacje na rzecz Wojska Polskiego

Wideo

Zdjęcia (4)