W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs Kosmos i Autonomia

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU TECHNOLOGII, TECHNIK I INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ ORAZ SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH, POSIADAJĄCĄ POTENCJAŁ ZASTOSOWANIA W OBSZARZE OBRONNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Zgłaszane do Konkursu prace muszą dotyczyć technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej lub systemów autonomicznych oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach:

I. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

II. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa

Kto może być uczestnikiem konkursu

 • Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r.
 • Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot doktoryzujący, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora

Nagrody

Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł.

 • Nagrodami w kategorii I i II są: I miejsce – 8000 zł, II miejsce – 5000 zł, III miejsce – 3000 zł
 • Nagrodami w kategorii III i IV są: I miejsce  – 12 000 zł, II miejsce – 9000 zł, III miejsce – 6000 zł

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie autora pracy dotyczące pozwolenia, w przypadku przyznania nagrody, na publikację i rozpowszechnianie pracy oraz prezentacji przez Ministra Obrony Narodowej, komórki organizacyjne MON oraz jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i podległe lub nadzorowane przez niego podmioty
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx
 • Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf
 • Kopię pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf, z usuniętymi (wyretuszowanymi w sposób uniemożliwiający ich odczytanie) danymi autora pracy oraz uczelni
 • Prezentację na temat pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału jej zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa - w formacie pdf
 • Kopię prezentacji na temat pracy, o której mowa ww. pkt, z usuniętymi danymi autora oraz uczelni - w formacie pdf
 • Zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informacje o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie)

Termin i forma zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do 2 października 2020 r.

 • w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatdnisw@mon.gov.pl.

Regulamin i ocena prac

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której skład został zatwierdzony przez Sekretarz Stanu w MON właściwy ds. innowacji. W Kapitule zasiadają:

 • Przewodniczący Kapituły -  Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej – ppłk Marcin Górka;
 • Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych- dyr. dr Paweł Olejnik;
 • Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 SG WP – gen. bryg. Norbert Iwanowski;
 • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 SG WP – płk Piotr Chodowiec.

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin.

Materiały

Regulamin (pdf)
Regulamin​_Konkursu.pdf 8.66MB
Formularz zgłoszeniowy w formacie Word (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z oświadczeniem autora pracy dotyczącym pozwolenia, w przypadku przyznania nagrody, na publikację i rozpowszechnianie pracy oraz prezentacji
Formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.04MB
Zaświadczenie o obronie pracy inżynierskiej / pracy magisterskiej / rozprawy doktorskiej (Załącznik nr 2 do Regulaminu) w formacie Word
Wzór​_zaświadczenia.docx 0.03MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla promotora (Załącznik nr 6 do Regulaminu) w formacie pdf
Informacja​_dla​_Promotora​_zal​_6.pdf 0.37MB
Skład Kapituły
Skład​_Kapituły.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2020 09:22 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor DNiSW
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs Kosmos i Autonomia 7.0 21.09.2020 11:29 Magdalena Czerwińska
Konkurs Kosmos i Autonomia 6.0 21.09.2020 11:27 Magdalena Czerwińska
Konkurs Kosmos i Autonomia 5.0 03.09.2020 09:35 Magdalena Czerwińska
Konkurs Kosmos i Autonomia 4.0 03.09.2020 09:33 Magdalena Czerwińska
Konkurs Kosmos i Autonomia 3.0 03.09.2020 09:29 Magdalena Czerwińska
Konkurs Kosmos i Autonomia 2.0 03.09.2020 09:25 Magdalena Czerwińska
Konkurs Kosmos i Autonomia 1.0 03.09.2020 09:22 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP