Konkurs Ofert "Strzelnica w powiecie" nr 2/2019/WWzS

Celem konkursu jest dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać do dnia 06.05.2019 r.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje w sprawie konkursu?

Dodatkowe informacje na temat Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie” można uzyskać w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa pod nr. telefonów:
261 840 150, 261 874 717 oraz 261 840 182

Dokumenty do pobrania

pdf Ogłoszenie

11.64MB

doc Oferta realizacji zadania

0.15MB

doc Wzór karty oceny

0.08MB

doc Minimalne wymagania warunków technicznych

0.11MB

pdf Rozstrzygniecie konkursu

0.24MB

pdf Podsumowanie oceny formalnej ofert złożonych w konkursie

0.87MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.04.2019 12:56
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 28.05.2019 15:11
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konkurs Ofert "Strzelnica w powiecie" nr 2/2019/WWzS 1.0 02.04.2019 12:56 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Konkurs Ofert "Strzelnica w powiecie" nr 2/2019/WWzS 1.1 07.05.2019 10:12 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Konkurs Ofert "Strzelnica w powiecie" nr 2/2019/WWzS 1.2 28.05.2019 15:11 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP