W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe konkursy MON skierowane m. in. do organizacji pozarządowych

26.04.2019

Do 10 czerwca można składać oferty na dofinansowanie zadań w konkursach Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku i Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim .

www_lead_wdzieczni_bohaterom_1280x540px_05b_tekst1b

Minister obrony narodowej ogłosił dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych pod nazwą Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku i Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim. Konkursy są skierowane do organizacji pozarządowych, a także podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na ich realizację łącznie 2 mln zł. Obowiązkowy wkład własny organizacji to co najmniej 10% planowanej kwoty dotacji.  

Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku

Celem konkursu jest pomoc żołnierzom – kombatantom walczącym w obronie Ojczyzny w 1939 roku, upamiętnienie tych bohaterskich walk oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o tych wydarzeniach. 
W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację zadań takich jak: organizowanie „żywych lekcji historii”,  spotkań, uroczystości z żołnierzami Obrońcami Ojczyzny z 1939 roku, a także rekonstrukcji historycznych, udzielanie kombatantom pomocy (pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie transportu na spotkania, uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp. Wśród zadań jest także opieka nad miejscami pamięci i grobami żołnierzy Obrońców Ojczyzny 1939 r., odnajdywanie „zapomnianych” mogił na terenie całego kraju, przygotowanie konkursu dla uczniów i konferencji o tematyce historycznej związanej z obroną Polski w 1939 r. Zadania mogą być realizowane od 05 lipca do 31 października 2019 roku. 
W przededniu 80.  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, warto pamiętać, że kronikę walk 1939 roku tworzą zarówno duże bitwy, ale również i mniejsze potyczki polskich oddziałów wojskowych i pojedynczych żołnierzy. 

Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim 

Celem konkursu jest przede wszystkim pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni. Ważne jest także upowszechnianie wiedzy historycznej na temat przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców, a także upamiętnienie miejsc tych walk, jak również umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami – żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności z młodzieżą szkolną.

Organizacje, spełniające warunki konkursu, mogą otrzymać dofinansowanie na pomoc Powstańcom Warszawskim w pielęgnacji, zakupach, pracach domowych, przejazdach do przychodni, szpitali, sklepów, na spotkania, uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także na przygotowanie i przekazanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Chodzi również o pomoc Powstańcom przy załatwianiu formalności i odbiorze munduru członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania obejmują także organizację „żywych lekcji historii”, spotkań uroczystości, opiekę nad grobami żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym również na odnajdywaniu i opiece nad „zapomnianymi” mogiłami Powstańców na terenie całego kraju, przygotowanie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów z wiedzy na temat Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego i konferencji historycznych. Dofinansowane może być również propagowanie wiedzy historycznej na temat przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców w różnych formach ekspresji artystycznej np. piosenka, spot filmowy, wystawa fotograficzna, występ teatralny. Zadania będą realizowane od 5 lipca do końca 2019 roku. 
W tym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. MON wspiera wiele inicjatyw  upamiętniających bohaterów walczących o wolność naszej Ojczyzny. To już kolejny konkurs z cyklu Wdzięczni Bohaterom. Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowuje zadania w konkursach Wdzięczni Bohaterom Żołnierzom Niezłomnym i  Wdzięczni Bohaterom Obrońcom Ojczyzny 1939 roku.  

Regulaminy konkursów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:

Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku

Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim