W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Legia Akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. W 2017 roku MON uruchomiło pilotażowy program skierowany do studentów, czyli „Legię Akademicką”. Od tego czasu, co roku kilka tysięcy studentów ma możliwość wziąć udział w szkoleniu wojskowym. W listopadzie 2020 roku wystartowała IV edycja programu, na której uruchomiony został pilotażowo po raz pierwszy oficerski moduł kształcenia.

Przysięga studentów Legii Akademickiej na placu apelowym. Widoczni umundurowani żołnierze składają przysięgę na sztandar. W tle inni żołnierze i budynki koszarowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, w której realizowany jest proces szkolenia wojskowego. Część praktyczna odbywa się na głównie w oparciu o infrastrukturę jednostek wojskowych.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych i otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu, która jest realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Obecnie program składa się z trzech modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy,
  • moduł szkolenia oficerskiego trwający łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych jest w Akademii Wojsk Lądowych.

W roku akademickim 2019/2020 realizowano trzecią już edycję Legii Akademickiej, która podobnie jak w latach poprzednich cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Jesienią 2019 roku w zajęciach teoretycznych uczestniczyli studenci z 74 szkół wyższych - najwięcej z nich kształciło się na politechnikach i szkołach technicznych. Szkolenie poligonowe rozpoczęło się  8 sierpnia na terenie 16 wytypowanych jednostek w całym kraju. Ostatecznie 29 sierpnia 2020 roku przysięgę wojskową złożyło 2100 studentów.

W roku akademickim 2020/21 pojawił się dodatkowo moduł oficerski, który mał charakter pilotażowy.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.
 
Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około  2-3 miesiące.  
Do modułu mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunek: muszą studiować na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.
 
W roku pilotażowym zapewnionych jest 50 miejsc dla chętnych do zostania oficerami. O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych.

Materiały

Decyzja Nr 164/MON z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”
poz​_190​_dec​_nr​_164-sig.pdf 0.68MB
{"register":{"columns":[]}}