W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowa koncepcja rozwoju korpusu podoficerów

29.11.2018

- Korpus podoficerów to kręgosłup Wojska Polskiego. Nowa koncepcja stanowi wzmocnienie tego korpusu. Podoficer to żołnierz niezwykle ważny dla struktury wojska. Jest liderem, dlatego, że szkoli tych żołnierzy, którzy wstępują do Wojska Polskiego i dlatego, że stanowi wzór do naśladowania - powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej na temat nowej ścieżki rozwoju podoficerów Wojska Polskiego.

291112_MMB_korpuspodoficerowreforma_LChemperek_01

Szef MON poinformował 29 listopada br. w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu o szczegółach przygotowanej w Ministerstwie Obrony Narodowej „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”.

Zdaniem ministra podoficerowie w nowoczesnej armii są wsparciem dla dowódców i pełnią ważną rolę szkoleniową oraz doradczą. Rolą podoficerów jest być z jednej strony przywódcą, a z drugiej specjalistą w danym obszarze, zależnym od rodzaju wojsk, w którym służą.

- Postawiłem sobie jako minister obrony narodowej trzy zadania: pierwsze - Wojsko Polskie musi być liczniejsze. Dziękuję tym, którzy już dołączyli do wojska – akcja Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej świetnie się rozwija. Drugie: Wojsko Polskie musi zostać wyposażone w najlepszy sprzęt. Przypominam, że w marcu br. podpisałem umowę na system Patriot - to jest konkret. Trzeci punkt to silniejsze osadzenie Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym szczególne relacje z wojskami Stanów Zjednoczonych. Do tego dzisiaj dodaję czwarty punkt – organizację Wojska Polskiego.

Minister Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że nowa organizacja armii ma czerpać ze sprawdzonych doświadczeń państw sojuszniczych:

- Organizacja, która bierze za wzór najlepsze doświadczenia wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie ważną rolę odgrywają właśnie podoficerowie. Zadanie reorganizacji powierzyłem generałowi Andrzejczakowi, który doskonale zna konieczność zorganizowania na nowo korpusu podoficerów. Powstał zespół, który skorzystał z uwag ekspertów i samych podoficerów i w efekcie powstała ta koncepcja, którą dzisiaj podpisałem – podkreślił minister.

Koncepcja formuje rolę podoficera jako lidera, który musi umieć budować zespół, motywować żołnierzy i skutecznie nimi dowodzić. Specjalistyczną wiedzę musi umieć przekazywać podwładnym.

Szef MON zaznaczył, że podoficerów wyróżnia fakt, że są ekspertami w swojej specjalności, mają duże doświadczenie wojskowe i wysokie kwalifikacje zawodowe.

- Chciałbym podkreślić, że najważniejsze jest postawienie na podoficerów specjalistów i stworzenie nowego stopnia starszego szeregowego specjalisty, po to, aby wykorzystać jego doświadczenie zdobyte przez lata służby. Ważne jest stworzenie także stanowisk podoficerskich w dowództwach i zrezygnowanie ze służby kontraktowej i zastąpienie służbą stałą, aby wykorzystać doświadczenie żołnierzy dla dobra obronności.

Przygotowana strategia rozwoju korpusu podoficerów wychodzi naprzeciw postulatom żołnierzy i wprowadza zmiany w czterech obszarach: struktury korpusu, strategii naboru i ścieżki rozwoju zawodowego, systemu szkolenia, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji i systemu motywacyjnego.

Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak przywołał doświadczenia związane z podoficerami, jakie zebrał podczas swojej służby:

- Spotkałem wielu podoficerów, którzy w mojej karierze wojskowej odegrali ważną rolę. (...) Kiedy zostałem dowódcą kompanii czołgów również st. chor sztab. Jerzy Drewniak pokazywał mi jak się to robi, że kompania jest sprawna, że jest zdyscyplinowana, że zawsze jest paliwo na czas, a żołnierze nakarmieni. Tego nie zrobią oficerowie. W dalszej swojej służbie zdziwiłem się kiedy pierwszy raz rozmawiałem z naszymi amerykańskimi kolegami, oni nigdy nie mówili o swoich podoficerach "mój podwładny" tylko "mój skrzydłowy", „my wingman”. To ktoś, kto wspiera oficera w tych skomplikowanych zadaniach. Dlatego ranga, waga tego o czym dzisiaj mówimy jest naprawdę niezwykła - podkreślił generał.

Szef MON zapowiedział, że ścieżka rozwoju zawodowego podoficerów zakładać będzie elastyczniejsze zasady powoływania, awansowania i wyznaczania w specjalnościach wojskowych wymagających szczególnych, unikalnych kwalifikacji. Struktura i zaszeregowanie stanowisk służbowych podoficerów będzie adekwatne do poziomu odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji. Skutkować to będzie na przykład wymiernym wzrostem uposażenia podoficera po objęciu stanowiska służbowego usytuowanego wyżej w hierarchii:

- Związanie awansów, również w korpusie podoficerskim ze wzrostem uposażeń żołnierzy: uposażenia muszą odzwierciedlać doświadczenie, muszą odzwierciedlać kompetencje również w korpusie podoficerskim, tak żeby awans był związany z docenieniem wzorowej służby i żeby awans był konsekwencją zmiany obowiązków, nałożenia większej odpowiedzialności na podoficera, który awansował, ale żeby również był związany z wyraźnym zwiększeniem uposażenia – zapewnił szef MON.

Koncepcja zakłada również dostosowanie szkoleń w szkołach podoficerskich do potrzeb nowoczesnego korpusu podoficerów zawodowych oraz poszerzenie możliwości wsparcia dla podoficerów uzupełniających swoje wykształcenie i nabywających kwalifikacje przydatne Siłom Zbrojnym RP.

***

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu funkcjonuje od 1 lipca 2004 roku i jest największą placówką kształcącą podoficerów na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 

***

GŁÓWNE OBSZARY ORAZ KIERUNKI ZMIAN ZAWARTE 
W „KONCEPCJI ROZWOJU PODOFICERÓW”

 

 1.     Struktura korpusu podoficerów:

a)     tożsamość stopnia i stanowiska wśród podoficerów starszych

b)     przegląd wszystkich stanowisk służbowych – ponowna ich „wycena”;

c)     utworzenie stanowisk Starszych Podoficerów Dowództw na szczeblu batalionu/dywizjonu;

d)     nowa rola szefa pododdziału – pierwszy podoficer pododdziału – pierwszy podoficer kompanii;

e)      nowy stopień – „starszy szeregowy specjalista” – ścieżka rozwoju dla szeregowych.

 2.     Uzupełnienie, nabór i ścieżki rozwoju.

a)     szeregowi jako główne źródło naboru do korpusu podoficerskiego;

b)     rezygnacja ze służby kontraktowej na rzecz służby stałej.

 3.     Szkolenie, kształcenie i doskonalenie zawodowe.

a)     nowy model szkolenia: podoficer-dowódcapodoficer-specjalista.

b)     przegląd i optymalizacja oraz dostosowanie programów kursów;

c)     kursy doskonalące z zakresu przywództwa.

 4.     System uposażeń i motywacyjny.

a)     zwiększenie różnic pomiędzy grupami uposażenia: zmiana stanowiska = wyższy stopień wojskowy = większy zakres obowiązków = wyższe uposażenie;

b)     wprowadzenie ustawowej relacji grup uposażeń (współczynnik)

c)     wprowadzenie grupy U-1A oraz U-10A.

d)     pomoc w pobieraniu nauki na uczelniach wojskowych dla szeregowych i podoficerów. Kierunek zgodny z potrzebami SZ. W przypadku braku możliwości na uczelni wojskowej – uczelnia cywilna.

Zdjęcia (6)