Nr referencyjny: 1/DA/2019

Roboty budowlane - roboty dekarsko – blacharskie na budynku nr 3 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45453000 – 7 – roboty remontowe i renowacyjne

Postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości 20-30 tys. euro.

pdf zaproszenie do złożenia oferty z zał. 1, 2 i 6

1.57MB

pdf załącznik nr 3 do zaproszenia STWiOR

0.51MB

pdf załącznik nr 4 do zaproszenia Przedmiar

0.11MB

ath załącznik nr 5 do zaproszenia Kosztorys „ślepy”

0.01MB

pdf informacja o wyborze

0.14MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.04.2019 14:31
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 13.05.2019 15:58
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jakub Gajewski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 1/DA/2019 1.0 18.04.2019 14:31 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 1/DA/2019 1.1 13.05.2019 15:58 Maciej Kaczmar Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP