Nr referencyjny: 2/DA/2019

Robota budowlana polegająca na modernizacji podłogi technicznej

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000 – 7 – roboty budowlane               
44112220-06 – podłogi z tworzyw sztucznych

Postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości 20-30 tys. euro.

pdf zaproszenie do złożenia oferty z zał. 1 i 2

1.3MB

pdf załącznik nr 3 do zaproszenia

0.23MB

pdf informacja o zamknięciu postępowania

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.04.2019 12:51
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 07.05.2019 14:51
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jakub Gajewski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 2/DA/2019 1.0 19.04.2019 12:51 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 2/DA/2019 1.1 07.05.2019 14:51 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP