Nr referencyjny: 8/DA/2019

Newralgiczne usługi polegające na opracowaniu Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trybie na wezwanie, II części

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6 czerwca 2019 r. godzina 15:00

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

pdf Decyzja – standardy prowadzenia postępowania

0.49MB

pdf Zaproszenie do udziału w postępowaniu

2.09MB

docx Załącznik nr 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6 do zaproszenia w wersji edytowalnej

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.05.2019 15:59
Osoba publikująca: Maciej Kaczmar
Zmodyfikowano: 17.05.2019 08:45
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Tomasz Skowroński
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 8/DA/2019 1.0 16.05.2019 15:59 Maciej Kaczmar Maciej Kaczmar
Nr referencyjny: 8/DA/19 1.1 17.05.2019 08:45 Magdalena Czerwińska Maciej Kaczmar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP