Pilotażowy program dla klas mundurowych

Klasy Mundurowe

Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej mająca na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Bazując na doświadczeniu ekspertów z Akademii Sztuki Wojennej i Biura do Spraw Proobronnych resort obrony narodowej, opracował program nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu „Edukacja Wojskowa”, który realizowany jest w szkołach objętych programem. Przez dwa lata nauki szkolnej, uczniowie przy wsparciu wysokiej klasy instruktorów wojskowych zgłębiają tajniki rzemiosła żołnierskiego w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w pilotażu otrzymują od MON także wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”. 

Projekt, poszerza ofertę edukacyjną dla uczniów, zainteresowanych różnymi ścieżkami rozwoju zawodowego związanego z Siłami Zbrojnymi RP i ma w stopniu podstawowym przygotować ucznia do pełnienia służby wojskowej. Absolwent będzie mógł, po odbyciu skróconej służby przygotowawczej, pozostać żołnierzem rezerwy, starać się o powołanie do terytorialnej i zawodowej służby lub pójść na studia wojskowe otrzymując gratyfikację w postaci dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

Naukę od nowego roku szkolnego w certyfikowanych klasach rozpocznie ponad 6800 uczniów w mundurach wojskowych, łącznie w 123 szkołach rozmieszczonych na terytorium całego kraju.

Więcej informacji o programie, zamieszczono na stronie Biura do Spraw Proobronnych.
 

Navigation Menu

Metrics