W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

PKW Łotwa

Polska, jako jedyne państwo-gospodarz natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, ma również status państwa kontrybuującego do eFP. Siły Zbrojne RP delegują bowiem pododdział pancerny do formowanej przez Kanadę wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP na Łotwie.

PKW ŁOTWA

Polska swoją obecnością na Łotwie potwierdza sojuszniczą solidarność i determinację w budowaniu wspólnego potencjału obrony i odstraszania.

Na Łotwę skierowana została kompania czołgów PT-91 Twardy z 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Wstępną gotowość do funkcjonowania ma ona osiągnąć w połowie 2017 roku. 

Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO tworzona przez Kanadę będzie docelowo zawierać pododdziały z Albanii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Włoch. Łącznie na Łotwie stacjonować będzie ponad tysiąc żołnierzy pod flagą NATO.

PKW Łotwa będzie operacyjnie podporządkowany kanadyjskiemu dowódcy grupy bojowej, a pod względem kierowania narodowego będzie podlegać Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Działalność wszystkich czterech grup batalionowych będzie koordynowana przez Wielonarodową Dywizję Północny-Wschód zlokalizowaną w Elblągu.

Decyzja o utworzeniu wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. enhancedForwardPresence) była jedną z najważniejszych decyzji Szczytu NATO w Warszawie. Jest ona ukierunkowana na realne zwiększenie potencjału obrony i odstraszania NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Główną siłę eFP stanowić będą cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa tworzona jest przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone - Polska, Niemcy - Litwa, Kanada – Łotwa i Wielka Brytania- Estonia. Grupy, w których skład oprócz żołnierzy z państw ramowych wejdą pododdziały z Albanii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowenii i Włoch, będą posiadać pełen potencjał bojowy i będą gotowe do prowadzenia działań obronnych.

Do PKW Łotwa Polska wystawia pododdział w sile kompani czołgów z 9. Brygady Kawalerii Pancernej z plutonami logistycznymi (170 żołnierzy) pod dowództwem mjr Marka Potorskiego. Zasadniczy sprzęt kontyngentu stanowić będzie 14 czołgów PT-91 Twardy i wozy dowodzenia. PKW wejdzie w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim, sformowanej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP). Grupa będzie liczyć ok. tysiąca żołnierzy i oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład delegują swoich przedstawicieli Włochy, Albania, Słowenia i Hiszpania.

PODSTAWA PRAWNA

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 200 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej