Ponad 20000 terytorialsów gotowych do służby Ojczyźnie

W środę, 15 maja br. szef MON odwiedził 131. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, gdzie spotkał się z dowódcami Brygad Obrony Terytorialnej oraz zapoznał się z planami rozwoju piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Ministrowi towarzyszył dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

– Chciałbym ogłosić, że Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły stan 20 000 żołnierzy. To bardzo dobra wiadomość, to świadczy o tym, że swoje zadania świetnie wykonują dowódcy. To świadczy o tym, że świetnie wykonują swoje zadania również instruktorzy, którzy na co dzień szkolą żołnierzy WOT, ale to świadczy także o tym, że cały program tworzenia WOT cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony żołnierzy – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Gliwicach.

W środę, 15 maja br. szef MON odwiedził 131. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, gdzie spotkał się z dowódcami Brygad Obrony Terytorialnej oraz zapoznał się z planami rozwoju piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Ministrowi towarzyszył dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Formowanie 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło się w styczniu 2018 roku. Już po 10 miesiącach, brygada przekroczyła planowany stan ukompletowania przeprowadzając szkolenia podstawowe i wyrównawcze. 

Budowa Wojsk Obrony Terytorialnej jest, obok modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz  zaangażowania sojuszniczego, kolejnym ważnym elementem w rozwoju potencjału naszej obrony i odstraszania.

Jak podkreślił minister Mariusz Błaszczak, jednym z elementów  rozwoju potencjału obronnego i potencjału odstraszania Wojska Polskiego jest rozbudowa Wojsk Obrony Terytorialnej.  - Ten proces przebiega bardzo dynamicznie. Miałem przed chwilą sposobność zapoznania się z meldunkami złożonymi zarówno przez pana generała Wiesława Kukułę dowódcę WOT, jak i przez dowódcę 13. Śląskiej Brygady WOT. Bardzo się cieszę z tego, że ten proces tak dynamicznie przebiega – powiedział szef MON.

Jak zaznaczył minister, formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej to proces, który musi być wspierany także doświadczeniami innych żołnierzy, w tym żołnierzy wojsk sojuszniczych.  - Cieszę się również z tego, że WOT korzystają z doświadczeń innych wojsk – wojsk sojuszniczych. (…) To są doświadczenia, które są przekładane na grunt Polski, z których korzystają dowódcy i żołnierze WOT – mówił minister Błaszczak. Przypomniał także, że Wojska Obrony Terytorialnej mają uzupełniać i wspierać wojska operacyjne. Jako przykład podał niedawne ćwiczenia przeprowadzone w woj. podlaskim i lubelskim, gdzie wojska operacyjne ćwiczyły razem z żołnierzami WOT. 

Szef MON mówiąc o zadaniach żołnierzy WOT przypomniał o jednej z ostatnich akcji, w którą zaangażowani byli „terytorialsi”. Kilka dni temu uczestniczyli w poszukiwaniu osób zaginionych. Są także angażowani w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. - To jest misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Motto WOT-u „Zawsze gotowi, zawsze blisko” jest tego doskonałym przykładem i doskonałym dowodem – dodał szef MON. 

Minister Błaszczak podziękował wszystkim żołnierzom ze 131. batalionu z  śląskiej brygady za ich codzienną służbę.  - Gratuluję służby, gratuluję podejścia i zaangażowania, którym się odznaczacie na co dzień. Jestem o tym przekonany, że możecie z satysfakcją powiedzieć, że dobrze służycie Polsce – powiedział minister. 

Obecnie wszystkie Brygady Obrony Terytorialnej są w różnych stopniach procesów formowania, ale żadna nie odbiega od założeń określonych w naszych planach tworzenia WOT. Wojska Obrony Terytorialnej są dobrze dostosowane zarówno do potrzeb naszych Sił Zbrojnych RP, jak i zapotrzebowania społeczeństwa na tego typu służbę Ojczyźnie. Wraz z powstającymi jednostkami WOT polski potencjał obronny realnie przekłada się na wzmocnienie potencjału wschodniej flanki NATO i całości Sojuszu Północnoatlantyckiego.

***

Dowódcą  13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (13.ŚBOT) jest płk Tomasz Białas, który wywodzi się z wojsk specjalnych. Pułkownik był dowódcą zespołu bojowego oraz szefem pionu szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Według planów brygady do końca roku przeszkolonych zostanie kilkuset „terytorialsów”. W weekendy prowadzone będą szkolenia rotacyjne, a od września rozpoczną się na poligonach dwutygodniowe szkolenia zintegrowane.

13. Śląska Brygada  Obrony Terytorialnej wprowadza w tym roku także pilotażowy program tworzenia w WOT Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych K9, gdzie służyć będą psy. Do tej pory żaden rodzaj wojsk w Polsce nie miał psów wyszkolonych do ratowania zaginionych. W 2019 roku rozpocznie się formowanie drugiego batalionu lekkiej piechoty, który mieścił się będzie w Cieszynie.

>>> GALERIA - Ponad 20000 terytorialsów gotowych do służby Ojczyźnie

Ponad 20000 terytorialsów gotowych do służby Ojczyźnie
Ponad 20000 terytorialsów gotowych do służby Ojczyźnie
Ponad 20000 terytorialsów gotowych do służby Ojczyźnie
Ponad 20000 terytorialsów gotowych do służby Ojczyźnie
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics