W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Procedura powołania do OT

17_PROCEDURA_POWOŁYWANIA_DO_WOT

1.       Gdzie należy zgłosić się, aby wstąpić do WOT?

Należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy, a od grudnia 2018 r. wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można również złożyć elektronicznie na platformie ePUAP(Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

2.       Kto może ubiegać się o służbę w WOT i jakie warunki muszę spełniać, aby służyć w WOT?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Posiada wiek co najmniej osiemnastu lat oraz osoba, która nie ukończyła 55 lat (szeregowi) i 63 lat (podoficerowie, oficerowie).
 • Nie była karana za przestępstwo umyślne.
 • Nie była przeznaczona do służby zastępczej.
 • Nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego.
 • Nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji.
 • Posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

O służbę w WOT mogą ubiegać się kobiety i mężczyźni.

3.       Czy będę mógł wstąpić do WOT, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

4.       Kiedy w poszczególnych województwach można zgłaszać się do WKU?

Nabór do WOT na terenie województw gdzie struktury formacji zostały zbudowane w etapach I-III (patrz harmonogram tworzenia WOT) jest prowadzony w trybie ciągłym. Ochotnicy z województw IV – ostatniego etapu budowy formacji mogą zgłaszać się do właściwych WKU i deklarować chęć służby w WOT. Osoby te na bieżąco będą informowane o etapach tworzenia jednostek wojskowych OT w rejonie ich zainteresowania.

5.       Czy procedury rekrutacyjne dla cywili i dla żołnierzy rezerwy są takie same?

Nie są takie same, szczegóły można znaleźć na stronie terytorialsi.wp.mil.pl (zakładka „Jak krok po kroku zostać Terytorialsem” (link) ).

6.       Jaka jest procedura w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy ma podpisany kontrakt NSR, 
a jest zainteresowany służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego, żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków z tego przydziału. O służbę w WOT może ubiegać się po jego wygaśnięciu lub uchyleniu. Przydział kryzysowy wygasa w momencie powołania do TSW.

7.       Czy można ubiegać się o miejsce w WOT mając kategorię zdrowia „D”?

Tak, można ubiegać się o miejsce w WOT mając kategorię zdrowia „D”. Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony przewiduje taką możliwość. Takie rozwiązanie pozwoli rekrutować zarówno osoby z kat. A jak i ochotników posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności.

8.       Czy żołnierze tej formacji będą podlegali obowiązkowi zachowania apolityczności, podobnie jak żołnierze zawodowi?

Podobnie jak w innych rodzajach sił zbrojnych, tak też w WOT, w okresie odbywania czynnej służby wojskowej, członkostwo żołnierzy w partiach politycznych podlega zawieszeniu.

9.       Czy w procesie rekrutacji do struktur WOT przynależność organizacyjna i kwestie światopoglądowe będą kryterium branym pod uwagę przy naborze?

Przynależność organizacyjna i kwestie światopoglądowe nie są kryterium branym pod uwagę przy naborze do struktur wojskowych.