Projekty aktów prawnych

Udostępnianie projektów aktów prawnych

Zgodnie z uchwałą Nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2011 nr 1, poz. 6)

  • projekty ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projekty założeń projektów ustaw kierowane do uzgodnień od 1 lutego 2011 r.,
  • projekty rozporządzeń ministrów, kierowane do uzgodnień od 1 lipca 2011 r.,
  • oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami

udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

PROJEKTY ZAŁOŻEŃ PROJEKTÓW USTAW

PROJEKTY USTAW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ RADY MINISTRÓW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.12.2018 15:51
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 06.12.2018 15:59
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Projekty aktów prawnych 1.0 06.12.2018 15:51 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Projekty aktów prawnych 1.1 06.12.2018 15:53 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Projekty aktów prawnych 1.2 06.12.2018 15:59 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP