W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stan realizacji programu ORKA

29.12.2017

Zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej, w zaktualizowanym w 2016 roku „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” jednym z priorytetowych obszarów jest rozwój Marynarki Wojennej RP. Priorytet ten realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, zakładającego systematyczną i kompleksową odbudowę potencjału morskiego.

logo_monns

Pierwszymi efektami intensywnych działań podjętych w tym obszarze przez resort obrony narodowej są podpisane pod koniec 2017 roku kontrakty na okręty wsparcia – okręt ratowniczy RATOWNIK oraz okręty minowe KORMORAN.

Niemniej jednak najważniejszym i zarazem najbardziej ambitnym oraz kosztownym programem jest pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu ORKA. Okręty te mają stanowić zasadniczy element bojowy oraz rozpoznawczy Marynarki Wojennej, a jednocześnie dzięki wyposażeniu w pociski manewrujące, będą kluczowym elementem państwowego i sojuszniczego arsenału odstraszania militarnego.

Mając na uwadze strategiczny charakter tego typu systemów uzbrojenia, a także znaczący budżet przewidziany na jego zakup, w MON przyjęto, że oprócz kryteriów stricte wojskowych związanych z osiągami okrętu oraz jego wyposażeniem i uzbrojeniem, bardzo ważnymi kryteriami oceny będą:

  • poziom transferu technologii dotyczących okrętu oraz rakiet manewrujących;
  • zapewnienie suwerenności i autonomii użycia rakiet manewrujących;
  • zapewnienie oczekiwanego poziomu offsetu oraz poziomu i charakteru współpracy przemysłowej pomiędzy dostawcą i polskimi podmiotami przemysłu zbrojeniowego;
  • strategiczna współpraca międzyrządowa (pomiędzy Polską a rządem kraju producenta okrętów), przemysłowa oraz wojskowa, w tym operacyjna i szkoleniowa współpraca pomiędzy marynarkami wojennymi.

W wyniku przeprowadzonych w MON analiz, na obecnym etapie programu rozpatrywane są oferty 3 potencjalnych wykonawców:

  • okręt typu Scorpene firmy NAVAL Group wraz pociskami manewrującymi typu NCM firmy MBDA (Francja),
  • okręt typu 212CD firmy Thyssen Krupp Marine Systems (Niemcy),
  • okręt typu A26 firmy Saab Kockums (Szwecja).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadzono szereg spotkań na szczeblu rządowym, wojskowym oraz przemysłowym, zbierając i weryfikując dane operacyjne i finansowe możliwe do otrzymania od oferentów na obecnym etapie postępowania. Zebrane informacje dotyczą zarówno okrętów, jak również ich kluczowego uzbrojenia, czyli pocisków manewrujących.

Aktualnie w resorcie finalizowane są prace dotyczące oceny przedstawionych ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami dotyczącymi wymagań operacyjnych, współpracy strategicznej oraz współpracy przemysłowej. Resort oczekuje również na ostatni pakiet informacji od wybranych potencjalnych wykonawców, którzy zapewnili o ich przekazaniu do końca roku lub na samym początku roku 2018. Ze względu na niejawny charakter prowadzonych rozmów szczegóły zebranych informacji oraz kryteriów ich oceny nie mogą być podane do wiadomości publicznej.

Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę skomplikowanie systemu uzbrojenia jakim jest okręt podwodny, wymaganie dotyczące jego wyposażenia w pociski manewrujące oraz konieczność aktualizacji i weryfikacji szeregu danych zebranych w poprzednich etapach postępowania, resort ON przyjął, że decyzja odnośnie wyboru partnera strategicznego w programie ORKA zostanie podjęta w styczniu 2018. Dostawy pierwszego okrętu planowane są w latach 2024-2026. Przy czym, zakłada się, że przed kontraktem na zakup okrętów podpisane zostaną stosowne umowy międzyrządowe, stwarzające warunki do rozwoju strategicznej współpracy wojskowej i przemysłowej na kanwie programu ORKA pomiędzy Polską a krajem dostawcy.