W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

System dowodzenia w Wojsku Polskim musi być przejrzysty

13.09.2018

− Korygujemy błąd, popełniony w 2014 roku − tworzymy przejrzysty system dowodzenia − mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w czwartek, 13 września, w Sejmie, podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra ON oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie tych projektów jest pierwszym etapem reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP (SKiD). – Na wojnie wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów. My naprawiamy popełniony błąd – przekonywał minister.

130918_MMB_skid_WKrol_01

Jak zaznaczył  szef resortu obrony narodowej,  obecny system, wprowadzony w styczniu 2014 roku, uniemożliwił skuteczny rozwój polskiego wojska i spowodował konieczność zreorganizowania go, dlatego głównym celem wprowadzanej reformy SKiD jest wyeliminowanie chaosu kompetencyjnego i wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności za dowodzenie. Minister Błaszczak  podkreślił, że żyjemy w sytuacji, w której musimy być świadomi zagrożeń, jakie czyhają na naszą ojczyznę. W związku z tym musimy reagować szybko i sprawnie. Szef MON dodał, że aby utrzymać pokój, Wojsko Polskie musi być liczniejsze, wyposażone w nowoczesny sprzęt i mocniej osadzone w strukturach natowskich. W związku z tym istnieje  potrzeba wprowadzenia jasno sprecyzowanych reguł i hierarchii dowodzenia.

W NATO zasadą jest wyraźne rozdzielenie poziomów: strategicznego, operacyjnego i taktycznego oraz zachowanie zasady hierarchiczności w zakresie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności poszczególnych organów dowodzenia. Dlatego także w naszym systemie narodowym powinno się stosować  rozwiązania tworzone w oparciu o powyższe zasady.

Celem projektowanych rozwiązań jest nie tylko uproszczenie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, ale także wyeliminowanie dotychczasowego dysfunkcjonalnego systemu. Nowe rozwiązania zakładają konsolidację funkcji planowania, przygotowania, użycia i zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP, a także stworzenie takich warunków i struktur organizacyjnych na czas pokoju, które będą  maksymalnie zbliżone do tych przygotowanych na czas wojny. Przewidują również skrócenie czasochłonnego procesu transformacji struktur kierowania i dowodzenia z czasu pokoju na czas wojny, wprowadzenie jednolitości w podziale kompetencji i zadań, klarowne rozgraniczenie poziomów dowodzenia.

W nowym systemie zostanie wzmocniona rola i rozszerzone kompetencje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.  − Reforma dowodzenia sytuuje szefa Sztabu Generalnego jako Pierwszego Żołnierza, któremu będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia − przypomniał minister M. Błaszczak.

Dziś szef Sztabu jest zrównany w swoich kompetencjach z innymi dowódcami. W nowym systemie szef Sztabu Generalnego będzie w czasie wojny organem, który dowodzi Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia.

Wprowadzone zmiany dostosują struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Reforma SKiD ma zapewnić dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej i ich pełne zintegrowanie z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych na poziomie strategicznym i operacyjnym (do czasu pełnego sformowania wojska OT pozostaną w bezpośredniej podległości ministra ON). Zmiany przewidują również usprawnienie funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP.

Etapy reformy SKiD zostały uzgodnione pomiędzy  Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Rządowe projekty noweli do ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Sejm skierował do Komisji Obrony Narodowej w celu ich zaopiniowania.