W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uprawnienia / powinności i obowiązki

18_UPRAWNIENIA_POWINNOŚCI_I_OBOWIĄZKI

1.       Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę w WOT?

Wstępując w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można liczyć na:

  • Wniesienie własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski.
  • Praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole.
  • Służba w pobliżu miejsca zamieszkania.
  • Rozwój osobowy.
  • Podnoszenie kwalifikacji oraz dofinansowanie kursów, szkoleń i staży.
  • Zyskanie dodatkowego uposażenia.
  • Zdobycie doświadczenia i umiejętności, które będzie można wykorzystać również w cywilnym życiu zawodowym takich jak współdziałanie, praca w zespole, adaptacja do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych.
  • Udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu.

2.       Jakie przywileje przysługują żołnierzom OT, zarówno żołnierzom zawodowym 
i żołnierzom OT?

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w WOT, będą podlegać przepisom ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w zakresie ich przywilejów i świadczeń, w takiej samym mierze jak reszta kadry zawodowej pełniąca służbę w innych formacjach Sił Zbrojnych RP. Natomiast żołnierze OT będą korzystać z rozwiązań prawnych, m.in. ochrony przed zwolnieniem z pracy pracownika powołanego do TSW, prawa do uposażenia, zwrotu kosztów podróży do i z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych. 
Nowością w stosunku do wcześniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom OT comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie TSW, tzw. „dodatek za gotowość”.

3.       Czy wiadomo, jaką pensję będą otrzymywali żołnierze służący w WOT? Czy to będą pieniądze z budżetu MON?

W 2018 r. za  każdy miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz odbył terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie, w wymiarze co najmniej dwóch dni w danym miesiącu kalendarzowym przysługuje mu uposażenie w łącznej kwocie 502,40 zł. Jest to kwota zwolniona z podatku. Uposażenie żołnierzy OT jest pokrywane w całości z budżetu MON.