Zakończone postępowania

Article List

Nr referencyjny: 2/DA/2019

Robota budowlana polegająca na modernizacji podłogi technicznej

Nr referencyjny: 2/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - II części.

Nr referencyjny: 3/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - V części

Nr referencyjny: 4/ZP/19

Dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – III części

Nr referencyjny: 6/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na usługę polegającą na korzystaniu z Codziennego Serwisu Informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej

Nr referencyjny: 7/ZP/19

Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji głównych księgowych podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Nr referencyjny: 8/ZP/19

świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla głównych księgowych pn. Zamknięcie roku 2018 w podmiotach leczniczych

Nr referencyjny: 9/ZP/19

Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji głównych księgowych podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Nr referencyjny: 10/ZP/19

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne: świadczenie usług gastronomicznych i konferencyjnych w związku z organizacją konferencji naukowej lekarzy weterynarii we Wrocławiu

Nr referencyjny: 12/ZP/19

Usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.12.2018 13:00
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 10.12.2018 13:00
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska