Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6 uczestniczy w planowaniu wsparcia dowodzenia oraz działań w cyberprzestrzeni na czas pokoju, kryzysu i wojny oraz odpowiada za zarządzanie procesem rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do dowodzenia, a także koordynowanie przygotowania i utrzymania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa (ZSKOP). Celem działalności Zarządu jest tworzenie warunków do osiągnięcia i utrzymania wymaganego poziomu zdolności do dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz przygotowanie i utrzymanie ZSKOP.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/31.html

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6
gen. bryg. Robert DROZD

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:37
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:37
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6 1.0 11.12.2018 09:37 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP