Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 uczestniczy w planowaniu rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego i odpowiada za programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych, w tym w zakresie działań w cyberprzestrzeni, wypracowywanie założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych oraz koordynowanie zamierzeń związanych z udziałem Sił Zbrojnych w procesach planowania obronnego NATO i rozwoju zdolności obronnych UE. Celem działalności Zarządu jest definiowanie kierunków, celów i działań niezbędnych do osiągnięcia, utrzymania i rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/30.html

Szefu Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5
szef, vacat
zastępca szefa, gen. bryg. Piotr TRYTEK

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:37
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 08.07.2019 08:55
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 1.0 11.12.2018 09:37 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 1.1 08.07.2019 08:55 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP