500+ bez zakłóceń

Rodzina 500+

Media powinny mieć świadomość podstawowych zasad prawnych obowiązujących w Polsce. Zgodnie z konstytucją, jak i ustawami, źródłem prawa w Polsce nie są polecenia Ministerstwa Rodziny.

Ministerstwo Rodziny nie polecało gminom określonego sposobu realizacji świadczenia Rodzina 500+, a jedynie poinformowało o obowiązującym brzmieniu art. 8 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który nie jest przepisem nowym, bo obowiązuje już drugi okres świadczeniowy. Obowiązuje też w świadczeniach rodzinnych od kilkunastu lat. 

Publikacja Gazety Wyborczej jest kolejnym nieuczciwym przykładem próby wprowadzenia niepokoju wśród rodzin odnośnie rzekomych prób odebrania im przysługujących świadczeń. 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.12.2018 12:01
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 10.12.2018 12:01
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji