Pomoc Społeczna

Article List

III edycja konkursu o nagrodę im. profesor Elżbiety Tarkowskiej
28.06.2019

III edycja konkursu o nagrodę im. profesor Elżbiety Tarkowskiej

Autorzy publikacji dotyczących problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, do 20 września mogą składać prace w konkursie o nagrodę im. profesor Elżbiety Tarkowskiej. Prace muszą być publikowane w języku polskim, kształtować debatę publiczną w Polsce, mieć wysoki poziom merytoryczny.
Ruszył przetarg na dostawy artykułów spożywczych
12.06.2019

Ruszył przetarg na dostawy artykułów spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg na dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Produkty mają być dostarczone do magazynów organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wyższe standardy w placówkach opieki
28.05.2019

Wyższe standardy w placówkach opieki

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Minister Rafalska: rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc
23.05.2019

Minister Rafalska: rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic
23.05.2019

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

12.04.2019

Ogłoszenie o konkursie „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej ”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej ”
05.04.2019

Informacja o wynikach procedury odwoławczej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki procedury odwoławczej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.
Wsparcie dla samorządów i rodzin
18.03.2019

Wsparcie dla samorządów i rodzin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019.
Spada liczba osób bezdomnych w Polsce
15.03.2019

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

W połowie lutego już po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariusze, a także strażnicy miejscy i policjanci odwiedzili różne miejsca, w których na co dzień przebywają bezdomni. Wynik? Dzisiaj w Polsce jest 30 330 osób bezdomnych. To o ponad 3 tys. mniej niż jeszcze 2 lata temu.
Nabór wniosków w ramach Programu
06.03.2019

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019., który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.10.2018 00:30
Osoba publikująca: Piotr Wasiak
Zmodyfikowano: 23.10.2018 00:30
Osoba modyfikująca: Piotr Wasiak