Pomoc Społeczna

Article List

12.04.2019

Ogłoszenie o konkursie „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej ”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej ”
05.04.2019

Informacja o wynikach procedury odwoławczej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki procedury odwoławczej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.
Wsparcie dla samorządów i rodzin
18.03.2019

Wsparcie dla samorządów i rodzin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019.
Spada liczba osób bezdomnych w Polsce
15.03.2019

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

W połowie lutego już po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariusze, a także strażnicy miejscy i policjanci odwiedzili różne miejsca, w których na co dzień przebywają bezdomni. Wynik? Dzisiaj w Polsce jest 30 330 osób bezdomnych. To o ponad 3 tys. mniej niż jeszcze 2 lata temu.
Nabór wniosków w ramach Programu
06.03.2019

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019., który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.
Większe szanse dla osób zagrożonych wykluczeniem
04.03.2019

Większe szanse dla osób zagrożonych wykluczeniem

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” to przede wszystkim nowe szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także większa dostępność lepiej zaplanowanych usług społecznych świadczonych bliżej odbiorców. Rada Ministrów przyjęła właśnie dokument.
Na pomoc osobom bezdomnym
01.03.2019

Na pomoc osobom bezdomnym

Łącznie 6 mln zł dla 43 organizacji pozarządowych – tak wygląda w skrócie podsumowanie konkursu ofert w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2019. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na dostosowanie placówek do obowiązujących standardów i aktywizację osób bezdomnych.
Wkrótce ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi
28.02.2019

Wkrótce ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, który zakłada wprowadzenie oddzielnego typu placówki (typu D) dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – mówiła podczas briefingu prasowego w Kancelarii Premiera szefowa resortu Elżbieta Rafalska.
Uzupełniające konkursy „Od wykluczenia do aktywizacji” edycja 2019
27.02.2019

Uzupełniające konkursy „Od wykluczenia do aktywizacji” edycja 2019

1,95 mln zł w ramach uzupełniających konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.
Finansowanie ŚDS w 2019 roku
25.02.2019

Finansowanie ŚDS w 2019 roku

Dzięki zmianom w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy po raz kolejny wzrośnie poziom minimalnej dotacji na jednego uczestnika. W 2019 r. będzie to wzrost o 38% w porównaniu do roku 2016.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.10.2018 00:30
Osoba publikująca: Piotr Wasiak
Zmodyfikowano: 23.10.2018 00:30
Osoba modyfikująca: Piotr Wasiak