W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rynek pracy

Do głównych zadań ministerstwa w zakresie rynku pracy należy kształtowanie kierunków polityki rynku pracy, tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz koordynowanie publicznych służb zatrudnienia.

Zadania państwa

Zadania państwa w zakresie rynku pracy dotyczą przede wszystkim:

  • promocji zatrudnienia,
  • łagodzenia skutków bezrobocia,
  • aktywizacji zawodowej.

Zadania realizują powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Jednostki te podlegają starostom i marszałkom województw, a ich działania koordynuje minister.

Zadania ministerstwa

Do głównych zadań ministerstwa w zakresie rynku pracy należy:

  • kształtowanie kierunków polityki rynku pracy (m.in. przygotowywanie i monitorowanie strategii oraz planów),
  • tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu (w tym wsparcia dla osób pracujących poprzez działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
  • koordynowanie publicznych służb zatrudnienia.

Ministerstwo nadzoruje prace związane z budżetem Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Współpracuje przy tym z właściwymi resortami i instytucjami w zakresie wykorzystywania środków z obu funduszów.

Minister nadzoruje również Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Więcej informacji znajdziesz też na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia:

{"register":{"columns":[]}}