W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Logotyp Krajowego Planu Odbudowy, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej z tekstem Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

Celem strategicznym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie rządowym

Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie funduszy europejskich

Realizacja KPO przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprawę możliwości godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Nasze reformy

  • Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy
  • Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
  • Wdrożenie ram prawnych dla rozwoju ekonomii społecznej
  • Uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej
  • Przedłużanie kariery zawodowej i promowanie pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego – w zakresie opracowania i publikacji raportu z oceny wpływu działań na rzecz podniesienia efektywnego wieku emerytalnego
  • Wzrost uczestnictwa niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój opieki długoterminowej
  • Ograniczenie segmentacji rynku pracy

Nasze inwestycje

Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy

Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej

Ogłoszone nabory

Nabory z części dotacyjnej

Aktualne nabory

Zakończone nabory

Kontakt

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Telefon: +48 538 117 420
Adres e-mail: KPO_MRiPS@mrips.gov.pl

Materiały

Plan rozwojowy KPO
Plan​_rozwojowy​_KPO.pdf
Załącznik 1 do Decyzji Rady UE ws. Polskiego KPO
Załącznik​_1​_do​_Decyzji​_Rady​_UE​_ws​_Polskiego​_KPO.pdf 5.27MB
Analiza KE ws. Polskiego KPO 1.06.22
Analiza​_KE​_ws​_Polskiego​_KPO​_10622.pdf 1.84MB
Decyzja wykonawcza Rady UE ws. KPO
Decyzja​_wykonawcza​_Rady​_UE​_ws​_KPO.pdf 0.65MB
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/214 z dnia 12 lutego 2021 r.
Rozporządzenie​_Parlamentu​_Europejskiego​_i​_Rady​_(UE)​_2021​_214​_z​_dnia​_12​_lutego​_2021​_r.pdf 1.64MB
Strategia Promocji i Informacji KPO
Strategia​_Promocji​_i​_Informacji​_KPO.pdf 0.36MB
Księga Identyfikacji Wizualnej KPO
Księga​_Identyfikacji​_Wizualnej​_KPO.pdf 16.15MB
{"register":{"columns":[]}}