Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny kształtuje politykę w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych. W zakresie zadań, jakie nadzoruje są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, macierzyńskie czy wypadkowe.

Poza tym ministerstwo przygotowuje przepisy dotyczące ustalania składek ubezpieczeniowych, ich wysokość, sposobu  poboru i egzekucji czy zasady nabywania praw do świadczeń ubezpieczeniowych oraz świadczeń na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych. Ministerstwo zajmuje się również otwartymi funduszami emerytalnymi i dodatkowymi formami oszczędzania na cele emerytalne. To Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawuje generalny nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Minister nie przyznaje emerytur i rent, nie ma uprawnień do rozstrzygania indywidualnych spraw.