W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie socjalne zostało uregulowane ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z 2018 r. poz. 650).

Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

 1. osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. osób uzależnionych od alkoholu,
 3. osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. osób chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
 6. osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
{"register":{"columns":[]}}