Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

e‐mail: info@mrpips.gov.pl
 

Informacja dla Obywatela w MRPiPS: 222-500-108
Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 222-500-115
FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36
Godziny pracy urzędu:  poniedziałek-piątek 8.15 – 16.15

Biura i Departamenty