W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne stanowią 12,2 proc. mieszkańców naszego kraju. Wsparcie tej grupy nie ogranicza się jedynie do dużych programów. To także szereg zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych, zostały przedstawione kolejne rozwiązania w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będzie on opierał się na solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz pakiecie społecznej odpowiedzialności.

W grupie osób objętych ochroną są zarówno osoby, które mogą się urodzić z niepełnosprawnością, jak i takie, które nabywają ją w ciągu życia.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć również na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który jest nadzorowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach ministerstwa działa Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od 2015 roku nakłady finansowe z budżetu państwa na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wzrosły aż o 4 miliardy złotych. W 2018 roku na pomoc tej grupie osób przeznaczono 19,5 mld złotych. Kwota ta została wydatkowana na konkretną i bezpośrednią pomoc finansową w postaci np. rent, świadczeń, zasiłków czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To wsparcie - które jest przecież bardzo ważne - jest jednak częścią składową komplementarnego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Inne formy wsparcia - te nie finansowe - tworzą sieć pomocową na terenie całego kraju. Tworzą ją ośrodki pomocy społecznej, procesy aktywizacji społecznej i zawodowej, istniejące mechanizmy i nowe formuły opieki nad osobami niepełnosprawnymi w domu i poza nim.

Środki z budżetu trafiają do samorządów czy organizacji pozarządowych, które już na poziomie lokalnym wspierają bezpośrednio osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

{"register":{"columns":[]}}