W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne stanowią 12,2 proc. mieszkańców naszego kraju. Wsparcie tej grupy nie ogranicza się jedynie do dużych programów. To także szereg zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych, zostały przedstawione kolejne rozwiązania w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będzie on opierał się na solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz pakiecie społecznej odpowiedzialności.

W grupie osób objętych ochroną są zarówno osoby, które mogą się urodzić z niepełnosprawnością, jak i takie, które nabywają ją w ciągu życia.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć również na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który jest nadzorowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach ministerstwa działa Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od 2015 roku nakłady finansowe z budżetu państwa na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wzrosły aż o 4 miliardy złotych. W 2018 roku na pomoc tej grupie osób przeznaczono 19,5 mld złotych. Kwota ta została wydatkowana na konkretną i bezpośrednią pomoc finansową w postaci np. rent, świadczeń, zasiłków czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To wsparcie - które jest przecież bardzo ważne - jest jednak częścią składową komplementarnego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Inne formy wsparcia - te nie finansowe - tworzą sieć pomocową na terenie całego kraju. Tworzą ją ośrodki pomocy społecznej, procesy aktywizacji społecznej i zawodowej, istniejące mechanizmy i nowe formuły opieki nad osobami niepełnosprawnymi w domu i poza nim.

Środki z budżetu trafiają do samorządów czy organizacji pozarządowych, które już na poziomie lokalnym wspierają bezpośrednio osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

W jaki sposób te miliardy złotych przekładają się na pomoc bezpośrednio zainteresowanym i z jakich form wsparcia mogą one skorzystać lub są im przynależne.

.