W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

5,5 mln zł na wsparcie osób w kryzysie bezdomności w 2021 r. Do 5 lutego trwa nabór ofert konkursowych

18.01.2021

Troska o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej jest niezwykle ważna. – W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczamy 5,5 mln zł. Kwota dotacji to od 50 tys. do nawet 300 tys. zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oferty konkursowe można składać do 5 lutego br.

Pomocna dłoń

Głównym celem programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

– W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczamy 5,5 mln zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł., maksymalna – nawet 300 tys. zł. Gorąco zachęcam do składania ofert w konkursie, wspólnie możemy pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują wsparcia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program składa się z czterech części (modułów):

  • Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
  • Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
  • Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  • Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W kolejnej edycji Programu wprowadzono nowy komponent polegający na udostępnieniu i rozwijaniu różnych form pomocy świadczonej osobom bezdomnym w mieszkaniach. Uwzględniono dodatkowe działania w ramach Modułu II dotyczące mieszkań treningowych lub innych form wsparcia pozainstytucjonalnego, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Kto może ubiegać się o dotację?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Gdzie złożyć wniosek? Jakie są terminy?

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021.

 

Materiały

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2021
{"register":{"columns":[]}}