W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akty prawne

Obowiązujące prawo - pomoc społeczna

Wykaz aktów prawnych w obszarze pomocy społecznej oraz odesłania do Internetowego Serwisu Aktów Prawnych (ISAP), gdzie znajdują się te akty.

 1. Ustawy:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

 1. Rozporządzenia (wraz ze wskazaniem delegacji ustawowej z ustawy o pomocy społecznej):
 • art. 9 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. poz. 1762).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052111762

 • art. 9 ust. 8 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001358

 • art. 23 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1609).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072161609

 • art. 24 ust. 1 – n/d
 • art. 24 ust. 2 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 871).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000871

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. poz. 996).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111670996

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. poz. 889).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101320889

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. (Dz. U. poz. 1319).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091671319

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. poz. 1070).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081731070

 • art. 47 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. poz. 418).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050430418

 • art. 48a ust. 14 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000896

 • art. 50 ust. 7 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051891598

 • art. 51a ust. 5 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. poz. 1586, z 2014 r. poz. 1752, z 2018 r. poz. 2411 oraz z 2019 r. poz. 967).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102381586

 • art. 52 ust. 3 -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. poz. 719).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000719

 • art. 53 ust. 13 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 822).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000822

 • art. 57 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 278).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000964

 • art. 67 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. poz. 1562).

                                https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001562

 • art. 69 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. poz. 1532).

                              https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001532

 • art. 90 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. poz. 954).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000954

 • art. 92 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 306).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610306

 • art. 95 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. poz. 1946).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001946

 • art. 107 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001788

 • art. 108 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. poz. 1439).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102181439

 • art. 116 ust. 1a – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. poz. 158).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080270158

 • art. 118a – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000486

 • art. 121 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. poz. 658).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050740658

 • art. 121a ust. 7 – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. poz. 2087).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002087

 • art. 122 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1081).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001081

 • art. 125 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. poz. 2859).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042852859

 • art. 134 – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285).

   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002285

 • art. 134l – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2049).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002049

 

 1. Komunikaty:
 • art. 134h ust. 4 – Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (M.P. poz. 124).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20150000124

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.06.2021 12:42 Małgorzata Podrażka
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 10:09 Biuro Promocji
{"register":{"columns":[]}}