W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Aktywni+”. Ministerstwo ogłasza nowy program dla seniorów

15.12.2020

200 milionów złotych przeznaczy rząd na nowy wieloletni program dedykowany seniorom. O dofinansowanie projektów skierowanych do osób starszych będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. Nabór ofert w rządowym programie „Aktywni+” rozpocznie się już na początku przyszłego roku.

Logo programu Aktywni+

Przyjęta przez rząd uchwała ustanawia nowy wieloletni program na rzecz osób starszych „Aktywni+”. Rządowy program będzie funkcjonował w latach 2021-2025, a w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln złotych.

Cel i priorytety programu

Głównym celem rządowego programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Priorytetem polityki senioralnej rządu jest wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach. Bardzo zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, rozwijały swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, a proces starzenia się społeczeństwa traktowany był jako wyzwanie i szansa na rozwój, a nie jego zagrożenie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje, że nowy program będzie stanowił ważne narzędzie w realizacji polityki senioralnej rządu.

W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach.

  • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Nabór ofert w przyszłorocznej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku.

Regulamin rządowego programu „Aktywni+” zostanie dostosowany do sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych do realizacji działań mających na celu zwiększenie aktywności seniorów, co pozwoli przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym wynikającym z trwającej pandemii. Realizowane projekty urozmaicą życie codzienne osób starszych oraz zapewnią im w pełni bezpieczne i różnorodne formy aktywności dostosowane do ich potrzeb i możliwości – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Kontynuacja polityki senioralnej

W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowało dwa wieloletnie programy rządowe wspierające aktywność społeczną osób starszych: program „Senior+” (skierowany do jednostek samorządu terytorialnego) oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (skierowany do organizacji pozarządowych).

Programy przyczyniły się do zwiększenia oferty działań i inicjatyw adresowanych do seniorów, a co za tym idzie to ich aktywizacji i wzrostu jakości życia osób starszych.

Na finansowanie programu ASOS (w latach 2014-2020) z budżetu państwa zostało przeznaczonych łącznie 280 mln zł. Z ponad 2 700 projektów realizowanych na terenie całej Polski skorzystało prawie 1,4 mln osób starszych, w tym niepełnosprawnych osób starszych. Z kolei w ramach Programu „Senior+” na utworzenie i utrzymanie placówek na terenie całej Polski przeznaczono prawie 235 mln zł. Utworzono 777 ośrodków wsparcia „Senior+”, które oferują ponad 19 tysięcy miejsc dla seniorów.

Oba programy kończą się jednak w 2020 roku, ale oferta działań adresowanych do seniorów będzie kontynuowana właśnie za pośrednictwem nowego rządowego programu „Aktywni+” oraz nowej edycji programu „Senior+” – mówi Marlena Maląg.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}