Aktywność zawodowa kobiet tematem rozmów w Bukareszcie

Bukareszt spotkanie Kuberski

W dniach 10-11 kwietnia w Bukareszcie odbyło się spotkanie Ministrów Zatrudnienia i Polityki Społecznej UE z udziałem wiceministra Kazimierza Kuberskiego. Głównym tematem spotkania było zachęcanie i wspieranie aspiracji zawodowych kobiet.

Dyskutowano także o poprawie równości płci na rynku pracy, godzeniu życia zawodowego z rodzinnym czy działaniach związanych z nietypowymi formami zatrudnienia.


Wiceminister Kazimierz Kuberski podkreślił, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce jest jedna z najniższych w UE: wynosi 7,2% na niekorzyść kobiet, podczas gdy średnia unijna to 16,2%.  – Zagwarantowanie równej płacy za tę samą pracę lub pracę tej samej wartości jest nie tylko prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też niesie za sobą wiele korzyści. Jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk pracy, co przyciąga najbardziej utalentowane osoby oraz motywuje dotychczasowych pracowników – podkreślił wiceminister.  

W kwestii nietypowych form zatrudnienia, wiceminister podkreślił, że jednym z priorytetów rządu polskiego jest ograniczenie stosowania umów cywilno-prawnych. Wśród wymienionych działań wskazał na oskładkowanie umów zlecenia w 2016 r., wprowadzanie minimalnej stawki godzinowej w 2017 r., umożliwienie (z początkiem 2019 r.) osobom zatrudnionym w oparciu o niestandardowe umowy zrzeszanie się w związkach zawodowych.

Aby działania promujące równe szanse kobiet i mężczyzn były skuteczne, muszą być wielowymiarowe – podkreślił wiceminister w kontekście przyszłej strategii UE po 2020 r. Ważna jest zmiana filozofii w zarządzaniu wydatkami społecznymi, a także przejście od polityki reagowania na problemy społeczne, w stronę przeciwdziałania tym problemom. Jednocześnie w działaniach należy uwzględniać czynniki społeczne i kutrowe danego kraju.
 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.04.2019 12:26
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 11.04.2019 12:31
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji