W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bezpieczniej w pracy

14.08.2019

Chociaż w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce się poprawił, to wciąż każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób. Konieczna jest więc kontynuacja programu mającego na celu dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w pracy. Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie.

praca_stock_05

Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). To kontynuacja poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV). Nie ma wątpliwości, że program znacząco wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny w pracy w Polsce. Mimo to wciąż każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób.

– Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym  kwota ta nie uwzględnia kosztów ponoszonych, np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Nowoczesne technologie w służbie bezpieczeństwu

Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Dzięki temu znacznie ograniczona ma zostać liczba osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w efekcie – liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Oznacza to także mniejsze straty ekonomiczne (np. wypłaty  rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych – wykluczenie z rynku pracy powoduje bowiem utratę kompetencji zawodowych.

– Realizacja programu wpłynie na tworzenie lepszych i bezpiecznych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania, a także zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących. Co ważne, dotyczy to również osób starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co będzie zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy – wylicza minister Bożena Borys-Szopa.

Promować BHP

W programie przewidziano także działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tym obszarze.

– To bardzo ważne, by kształtować i promować dobre praktyki – mówi szefowa MRPiPS.

Program zakłada również realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi, których celem jest zapobieganie i ograniczanie ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym  rozwojem technologii i procesów pracy.

To także rozwój portalu internetowego www.ciop.pl prezentującego wyniki programu. Będzie on dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej. To także serwisy dedykowane specjalistycznym służbom (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) oraz innym odbiorcom (w tym małym i średnim przedsiębiorstwom).

Zgodnie z szacunkami realizacja programu w latach 2020-2022 będzie kosztować ok. 101,5 mln zł ze środków budżetowych będących w dyspozycji ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz szkolnictwa wyższego i nauki.