Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1925) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna (dotyczy orzeczeń wydanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 22 października 2018 r.)

pdf Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności - wersja do wypełnienia

0.35MB

pdf Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności - wersja do druku

0.22MB

pdf Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności - do wypełnienia

0.41MB

pdf Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności - do druku

0.3MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.11.2018 13:24
Osoba publikująca: Małgorzata Podrażka
Zmodyfikowano: 13.11.2018 13:30
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający: BON
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241) 1.0 02.11.2018 13:24 Małgorzata Podrażka Małgorzata Podrażka
Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241) 1.1 05.11.2018 14:51 Małgorzata Podrażka Małgorzata Podrażka
Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241) 1.2 09.11.2018 12:04 Biuro Promocji Biuro Promocji
Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241) 1.3 13.11.2018 13:30 Biuro Promocji Biuro Promocji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP