Brexit

W referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 roku większość Brytyjczyków opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W dniu 10 kwietnia Rada Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu przewidzianego w art. 50 do końca października 2019 r. Przywódcy, w porozumieniu z Wielką Brytanią uzgodnili, że jeśli obie strony wcześniej ratyfikują tzw. umowę wystąpieniową, Wielka Brytania opuści Unię pierwszego dnia następnego miesiąca.

Umowa o wystąpieniu, wynegocjowana przez UE z Wielką Brytanią, reguluje w sposób kompleksowy warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w tym zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nadal istnieje ryzyko, że parlament brytyjski nie przyjmie ww. umowy – tym samym możliwy pozostaje scenariusz bezumownego opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Na forum unijnym toczą się prace, na wypadek takiego scenariusza, które złagodzić mają jego skutki. Przygotowania do brexitu trwają również na gruncie krajowym i koordynowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W prace zaangażowane są poszczególne ministerstwa i urzędy centralne.

W przypadku bezumownego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

W związku z powyższym została uchwalona ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 622).

W ustawie uregulowane zostały kwestie dotyczące m.in.

statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych

działalności agencji zatrudnienia

zatrudniania cudzoziemców

- świadczeń z zabezpieczenia społecznego

- świadczeń dla rodzin i pomocy społecznej

Więcej informacji o rynku pracy i pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce znajduje się na stronach: www.psz.praca.gov.pl i www.zielonalinia.gov.pl.
Więcej informacji związanych z powrotem do Polski znajduje się na stronie powroty.gov.pl

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.02.2019 13:44
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 03.07.2019 13:26
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji