Emerytura+

Jednorazowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów

W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. Emeryturę+. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto.

Wraz z coroczną waloryzacją rent i emerytur nowe świadczenie jest realnym wsparciem finansowym dla wszystkich emerytur i rencistów, szczególnie tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia.

Article List

Podstawowe informacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Celem projektowanej ustawy jest również zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Emerytury+

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.03.2019 14:40
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 11.03.2019 14:24
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji