W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Emerytura+

Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. 13. emerytura

Warunki nabycia prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego i zasad jego wypłaty, reguluje ustawą z dnia 9 stycznia  2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022, poz. 2575, z późn. zm.). 

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, mają prawo do świadczeń określonych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Tzw. 13 emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.  W 2024 r. będzie to kwota 1780,96 zł brutto).

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu wraz ze świadczeniami podstawowymi (emeryturą, rentą…) w terminie wypłaty tych świadczeń przypadającym w kwietniu i maju (świadczenie i zasiłek przedemerytalny). 

 

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. 14. emerytura

Warunki nabycia prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego i zasad jego wypłaty reguluje ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (DZ.U. 2023r., poz. 1407).

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego świadczenia mają prawo do świadczeń określonych enumeratywnie w art. 2 ww. ustawy.

Tzw. 14 emeryturę w wysokości najniższej emerytury (w wysokości obowiązującej od 1 marca danego roku), otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta, nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty tzw. 14 emerytura jest zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" (kwota dodatkowego świadczenia nie może być niższa niż 50 zł). 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wyższą kwotę niż kwota najniższej emerytury stosowaną do ustalenia kwoty tzw. 14. emerytury, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

Corocznie miesiąc wypłaty tzw. 14. emerytury określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wraz z coroczną waloryzacją rent i emerytur dodatkowe roczne świadczenia pieniężne są realnym wsparciem finansowym dla wszystkich emerytów i rencistów, szczególnie tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.02.2024 15:08 Departament Komunikacji i Promocji
Pierwsza publikacja:
11.03.2019 14:24 Biuro Promocji
{"register":{"columns":[]}}