EPSCO o gospodarce dobrobytu

kuberski-epsco

8 lipca br. wiceminister Kazimierz Kuberski wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich w Brukseli.

W ramach punktu „Europejski Semestr 2019” Rada zatwierdziła zalecenia dla państw członkowskich w części dot. zatrudnienia i spraw społecznych, jak również przyjęła m.in. decyzję dot. wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich.


Odbyła się również debata na temat dążenia do gospodarki dobrobytu, podczas której podkreślano znaczenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i istniejących już instrumentów w UE, takich jak Semestr Europejski, poprzez które można rozwijać gospodarkę dobrobytu, koordynować ją i monitorować. Zwracano uwagę na znaczenie dobrej jakości miejsc pracy, równość płci, uczenie się przez całe życie, dostęp do dobrej jakości usług zdrowotnych, powiązanie między dobrobytem a rozwojem gospodarczym w Strategii po 2020 r. – jako priorytety dążenia do gospodarki dobrobytu. Wiceminister Kuberski podkreślił, że rząd Polski, dbając o rozwój gospodarczy kraju, koncertuje się równocześnie na szeroko rozumianym dobrobycie obywateli i mieszkańców Polski. Wartości takie jak równość i bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym, staramy się osiągać poprzez różnorodne instrumenty. Działania w tym zakresie nie ograniczają się do aktywności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale obejmują wszystkie sfery, które mogą wpływać na ułatwianie życia rodzinom, takie jak działania w zakresie polityki zdrowotnej, edukacyjnej, czy mieszkaniowej. 


Podczas debaty na temat czystej planety dla wszystkich: długoterminowa strategiczna wizja gospodarki neutralnej dla klimatu (aspekty zatrudnieniowe), wiceminister Kuberski zwrócił uwagę, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Koszty transformacji sektora energetycznego oraz powiązane z tym koszty społeczne  transformacji regionów będą znaczące. Bardzo istotne zatem jest, aby transformacja odbyła się przy społecznej  akceptacji, z zapewnieniem miejsc pracy  dla tych zlikwidowanych w skutek polityki klimatycznej. Transformacja powinna być sprawiedliwa i solidarna. Potrzebny jest efektywny system nabywania i uzupełniania kwalifikacji, jak również odpowiednie wsparcie finansowe.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.07.2019 14:31
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 09.07.2019 14:31
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji