W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informator dla osób dotkniętych przemocą

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

 

Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, który jest dostępny zarówno w wersji papierowej, a także i elektronicznej, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także i dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Dodatkowo na płycie CD zamieszczone zostały pozostałe materiały, które z uwagi na objętość nie mogły zostać ujęte w Informatorze, w postaci m.in. niezbędnych wzorów wniosków i pism procesowych – do samodzielnej edycji, dokumentów wydawanych przez organy władzy publicznej, poradniki, informatory, bazy danych jednostek specjalistycznego poradnictwa i innych organizacji pomocowych.

 

Do Informatora została także dołączona zaktualizowana Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, stanowiąca w istocie podsumowanie i zebranie najistotniejszych kwestii opisanych w niniejszym opracowaniu – do podręcznego wykorzystania.

 

Niniejszy materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Materiały

Informator dla osób dotkniętych przmocą
DPS​_przemoc​_Informator​_dla​_osób​_dotkniętych​_przemocą​_w​_rodzinie​_-​_2013.pdf 21.90MB
Strona tytułowa
DPS​_przemoc​_strona​_tytulowa.pdf 0.77MB
ulotka informacyjna
DPS​_przemoc​_ulotka​_informacyjna.pdf 0.41MB
Charter of rights of a person affected by domestic violence-ENG
DPS​_przemoc​_Charter​_of​_rights​_of​_a​_person​_affected​_by​_domestic​_violence-ENG.pdf 1.29MB
Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist-DU
DPS​_przemoc​_Karte​_der​_Rechte​_einer​_Person​_die​_von​_Gewalt​_in​_der​_Familie​_betroffen​_ist-DU.pdf 1.23MB
Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия-RUS
DPS​_przemoc​_​_Хaptия​_пpab​_лицa,​_пoctpaдabшeгo​_ot​_дomaшнeгo​_нacилия-RUS.pdf 1.29MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.09.2018 14:01 Jolanta Spychała
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 10:15 Biuro Promocji
{"register":{"columns":[]}}