W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat do realizatorów i odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

19.03.2020

Zaktualizowane zostały wytyczne dla instytucji, które realizują działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Najważniejsze zmiany - kontakt telefoniczny tam gdzie to możliwe, wstrzymanie warsztatów, wydawanie paczek zamiast posiłków.

pomoc żywnościowa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019. Poniżej przybliżamy najważniejsze zmiany:

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia, kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej może być dokonywane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W tym celu przygotowany został specjalny wzór skierowania (załącznik 5.1.). Skierowanie wypełnia pracownik ośrodka i przekazuje do właściwej organizacji partnerskiej. Kwalifikowanie może być dokonywane również w formie listy przekazywanej przez OPS do organizacji partnerskiej (zał. 7.1.).

Wstrzymanie realizacji działań towarzyszących

Zaleca się, aby w okresie zagrożenia epidemicznego organizacje partnerskie wstrzymały realizację warsztatów w ramach działań towarzyszących. Niezrealizowanie części zaplanowanych działań nie będzie skutkować odpowiedzialnością finansową ze strony beneficjentów.

Wszystkie ręce na pokład – pomoc w realizacji dystrybucji

Apelujemy do organizacji partnerskich o kontynuację dystrybucji żywności w tych trudnych okolicznościach. Mając świadomość ograniczonych zasobów organizacji partnerskich, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą o zaangażowanie ośrodków pomocy społecznej w koordynację na poziomie lokalnym współpracy ze służbami w celu dostarczania pomocy żywnościowej do tych osób zakwalifikowanych do Programu, które są szczególnie narażone na brak dostępu do podstawowych artykułów spożywczych, zwłaszcza osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby samotne oraz osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Paczki zamiast posiłków

W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

Większa pomoc kierowana do osób bezdomnych

W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości danej organizacji partnerskiej.

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące wszelkich działań można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.