W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

03.12.2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Materiały

Ogłoszenie o naborze wniosków Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla jst​_
Ogłoszenie​_o​_naborze​_wniosków​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_dla​_jst​_.docx 0.03MB
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 dla jst
Program​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2021​_dla​_jst.docx 0.07MB
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021
Program​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_-​_edycja​_2021.pdf 1.11MB
Kopia Kopia-Zal.-nr-1-Wniosek-gminy-powiatu-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycj
Kopia​_Kopia-Zal-nr-1-Wniosek-gminy-powiatu-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycj.xlsx 0.01MB
Kopia Kopia-Zal.-nr-2-Wniosek-wojewody-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-202
Kopia​_Kopia-Zal-nr-2-Wniosek-wojewody-na-srodki-finansowe-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-202.xlsx 0.01MB
Zal.-nr-3-Lista-rekomendowanych-wnioskow-do-finansowania-w-ramach-Programu-AOON---edycja-2021 10.12 ver 2
Zal-nr-3-Lista-rekomendowanych-wnioskow-do-finansowania-w-ramach-Programu-AOON---edycja-2021​_1012​_ver​_2.xlsx 0.01MB
Zał. nr 4 Zestawienie gminy powiatu z realizacji Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_4​_Zestawienie​_gminy​_powiatu​_z​_realizacji​_Programu​_AOON​_-​_edycja​_2021.xlsx 0.01MB
Zał. nr 5 Sprawozdanie gminy powiatu z realizacji Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_5​_Sprawozdanie​_gminy​_powiatu​_z​_realizacji​_Programu​_AOON​_-​_edycja​_2021.xlsx 0.01MB
Zał. nr 6 Sprawozdanie wojewody z realizacji Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_6​_Sprawozdanie​_wojewody​_z​_realizacji​_Programu​_AOON​_-​_edycja​_2021.xlsx 0.01MB
Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków fiansowych z Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_7​_Wzór​_oświadczenia​_o​_przyjęciu​_środków​_fiansowych​_z​_Programu​_AOON​_-​_edycja​_2021.docx 0.01MB
Zał. nr 8 Wzór karty zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_8​_Wzór​_karty​_zgłoszenia​_do​_Programu​_AOON​_-​_edycja​_2021.docx 0.02MB
Zał. nr 9 Wzór ewidencji przebiegu pojazdu w ramach Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_9​_Wzór​_ewidencji​_przebiegu​_pojazdu​_w​_ramach​_Programu​_​_AOON​_-​_edycja​_2021.doc 0.05MB
Zał. nr 10 Wzór karty realizacji usług asystenta w ramach Programu AOON - edycja 2021
Zał​_nr​_10​_Wzór​_karty​_realizacji​_usług​_asystenta​_w​_ramach​_Programu​_AOON​_-​_edycja​_2021.docx 0.02MB
Zal.-nr-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej- 10.12. WO 13;
Zal-nr-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-​_1012​_WO​_13;.docx 0.02MB
Wzór umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu MRiPS AoON,Wojewoda-Gmina-Powiat
Wzór​_umowy​_na​_realizację​_zadania​_w​_ramach​_resortowego​_Programu​_MRiPS​_AoON,Wojewoda-Gmina-Powiat.DOCX 0.03MB
Wzór umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu MRiPS AoON,Minister-Wojewoda
Wzór​_umowy​_na​_realizację​_zadania​_w​_ramach​_resortowego​_Programu​_MRiPS​_AoON,Minister-Wojewoda.DOCX 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2020 19:12 Ewa Dąbrowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Gimlewicz/Ewa Dąbrowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 5.0 18.02.2021 17:16 Ewa Dąbrowska
Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 4.0 10.12.2020 18:28 Ewa Dąbrowska
Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 3.0 09.12.2020 14:39 Ewa Dąbrowska
Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 2.0 04.12.2020 11:13 Ewa Dąbrowska
Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 1.0 03.12.2020 19:12 Ewa Dąbrowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}