W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat o przedłużonym terminie naboru na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

31.07.2019

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje o przedłużonym terminie naboru kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe (na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z  2019 r.  poz. 337) oraz na podstawie art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217)).

Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach zatrudnienia socjalnego. Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze. Rada współpracuje z członkami innych organów opiniodawczo-doradczych ministra  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego: Radą Rynku Pracy, Radą Pomocy  Społecznej. Współpracuje także z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, jak również ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybierze 15 kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną pisemnie o tym fakcie poinformowani. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie umieszczony komunikat w sprawie powołania Rady Zatrudnienia Socjalnego w nowym składzie.

Materiały

Zał. nr 1 - wniosek zgłoszenia przez podmiot zatrudnienia socjalnego/organizację społeczną i zawodową kandydata na członka Rady Zatrudnienia Socjalnego
Zał​_nr​_1​_formularz​_zgloszenie​_podmiot​_zatrudnienia​_socjalnego.doc 0.09MB
Zał. nr 2 - wniosek zgłoszenia przez wojewodę kandydata na członka Rady Zatrudnienia Socjalnego
formularz​_zgloszenie​_wojewoda.doc 0.09MB
Zał. nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
RODO​_1.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 13:05 Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komunikat o przedłużonym terminie naboru na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji 1.0 31.07.2019 13:05 Biuro Promocji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP