W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Maluch 2014

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH - edycja 2014”.

  1. Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na moduł 3 przeznacza się 21 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.
  2. Termin składania ofert:

moduł 1 - do dnia 2 kwietnia 2014 r.

moduł 2 - do dnia 19 marca 2014 r.

moduł 3 - do dnia 2 kwietnia 2014 r.

  1. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a takżew formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ - w terminie:

dla modułu 1 - do dnia 15 maja 2014 r.

dla modułu 2 - do dnia 11 kwietnia 2014 r.

dla modułu 3 - do dnia 15 maja 2014 r.

  1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący: dla modułu 1 - 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla modułu 2 i 3 - 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.
  2. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2014”.

Materiały

Program Maluch 2014
DSR​_MALUCH​_2014​_​_​_Program.doc 0.31MB
Ogłoszenie Maluch 2014
DSR​_Ogloszenie-MALUCH​_2014.pdf 0.06MB
Zał. 1 - oferta konkursowa moduł 1
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_1​_moduł​_1.xls 0.13MB
Zał. 2 - oferta konkursowa moduł 2
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_2​_moduł​_2.xls 0.13MB
Zał. 3 - oferta konkursowa moduł 3
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_3​_moduł​_3.xls 0.13MB
Zał. 4 - oferta zbiorcza moduł 1
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_4​_oferta​_zbiorcza​_moduł​_1.xls 0.03MB
Zał. 5 - oferta zbiorcza moduł 2
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_5​_oferta​_zbiorcza​_moduł​_2.xls 0.03MB
Zał. 6 - oferta zbiorcza moduł 3
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_6​_oferta​_zbiorcza​_moduł​_3.xls 0.03MB
Zał. 7 - sprawozdanie wojewódzkie
DSR​_MALUCH​_2014​_-​_Zalacznik​_7​_sprawozdanie​_wojewódzkie.xls 0.17MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2018 16:24 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
27.11.2018 16:24 Biuro Promocji