W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Maluch+” 2020 – można zgłaszać oferty do kolejnej edycji programu

02.10.2019

W środę, 2 października, w Knurowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem zaprezentowali założenia programu „Maluch+” na 2020 rok.

Briefing w Knurowie

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że program „Maluch+” jest bardzo ważnym elementem polityki rodzinnej. - Poprzez wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki przyczynia się do zwiększenia ich dostępności pod względem cenowym i terytorialnym. Dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów pozwala rodzicom na powrót na rynek pracy po okresie sprawowania osobistej opieki nad potomstwem – umożliwia godzenie życia zawodowego z rodzinnym – twierdzi minister.

Podobnie sprawę widzi wiceminister Stanisław Szwed. W jego ocenie program przyczynia się do stworzenia infrastruktury ważnej dla rodziców, którzy chcą godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi. - Rodzice chcą mieć możliwość korzystania z opieki instytucjonalnej, która gwarantując im wysoki poziom usług oraz bezpieczeństwo dla dzieci, pozwoli im na aktywność zawodową – mówił.

 „Maluch+” 2020 to dalsze wsparcie dla samorządów

Program „Maluch+” w edycji 2020 składa się z trzech modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania związane z realizacją programu, z czego dwa pierwsze moduły skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego.

·     Moduł 1a  - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki musza być spełnione). Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł

·     Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1)   funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł

2)   nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 25 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł

·     Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu. Kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie zwiększona

·     Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych. O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci pracowników w mogą ubiegać się pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami. Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 10 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł. W pierwszej kolejności środki zostaną przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom prywatnym.

Oferty można składać do 13 listopada br. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich modułów.