W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Maluch+” edycja 2021 – najważniejsze pytania i odpowiedzi

11.09.2020

7 września br. rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. W 2021 r. budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 450 mln zł. Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z kolejną edycją programu.

Dziecko bawiące się klockami.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Program ułatwia rodzicom łączenie wychowywania dzieci z obowiązkami zawodowymi, a samorządom pozwala rozwijać infrastrukturę ważną dla mieszkańców, przez co dana gmina może być bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych rodziców. W Polsce działa obecnie 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 185 tys. miejsc opieki nad maluchami. To o niemal 100 tys. więcej niż jeszcze w 2015 roku. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch powyżej 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.

Wzrost liczby miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi możliwy był dzięki większym środkom przeznaczanym na rozwój sieci żłobków i klubów dziecięcych. Od 2018 roku budżet programu wzrósł niemal trzykrotnie do poziomu 450 mln złotych rocznie.

W tegorocznej edycji programu – według stanu na koniec czerwca br. – powstanie niemal 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. istniejących już miejsc otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

Q&A

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu i na co można je uzyskać?

Moduł 1a i 1b

O dofinansowanie z modułu 1a i 1b na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo). Dofinansowanie podlegać może zarówno utworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie, jak i samo utworzenie miejsc.

Warunkiem uzyskania dofinansowania w module 1a jest, aby na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku modułu 1b dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł. Oba warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać wsparcie.

Moduł 2

Wsparcie otrzymają te jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły miejsca opieki w placówkach z udziałem środków ze wcześniejszych edycji programu „Maluch+”. Moduł 2 to dofinansowanie do ich funkcjonowania, w tym również miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 3

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym także pracodawcy i uczelnie oraz podmioty z nimi współpracujące), jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W module 3 można uzyskać dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Dofinansowanie podlegać może zarówno utworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie, jak i samo utworzenie miejsc.

Moduł 4

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym także pracodawcy i uczelnie oraz podmioty z nimi współpracujące), jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Polega na dofinansowaniu do funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 1. Ile wynosi kwota dofinansowania?

Moduł 1a

W przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

 • nie więcej niż 33 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Przy czym kwota dofinansowania do miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 1b

W przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

 • nie więcej niż 30 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym
 • nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Przy czym kwota dofinansowania do miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 2

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie odpowiednio zwiększona. 

Moduł 3

W przypadku tworzenia nowych miejsc opieki:

 • nie więcej niż 10 tys. zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Przy czym kwota dofinansowania do miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki zostanie odpowiednio zwiększona.

Moduł 4

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie odpowiednio zwiększona. 

 1. Do kiedy należy złożyć swoją ofertę w konkursie i kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Oferty w module 1 można składać w terminie od 7 września do 16 października br., zaś w modułach 2-4 – od 7 września do 6 listopada br. Oferty składane po tych terminach nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu na oferty w module 1 zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 27 listopada br., w przypadku ofert z modułów 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

 1. Gdzie i w jakiej formie należy złożyć ofertę?

Oferty konkursowe należy składać do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, w której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Oferty można złożyć w formie papierowej osobiście lub pocztą, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Należy pamiętać o tym, że liczy się data wpłynięcia wniosku do urzędu.

 1. Z kim beneficjent zawiera umowę ws. przekazania dofinansowania?

Umowa zawierana jest z wojewodą właściwym ze względu na gminę, na terenie której jest lub będzie prowadzona instytucja opieki.

Za kilka dni opublikujemy kolejny materiał dot. programu „Maluch+” edycja 2021, w który odpowiemy na dodatkowe często zadawane pytania.