"Maluch plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

  1. Na konkurs w ramach edycji specjalnej Programu przeznaczono w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy.
  3. Edycja specjalna Programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki:

3.1. Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

3.2. Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

3.3.Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
  2. Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.
  3. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.
  4. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  5. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do edycji specjalnej  Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot               dofinansowania.
  6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2)  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. dla wszystkich modułów.

10.  Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z edycji specjalnej Programu, wynoszący przy dotacji do tworzenia miejsc 5 lat, a przy dotacji na dostosowanie miejsc – 2 lata.

11.  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem”.

doc Maluch plus 2017 Za życiem - program

0.65MB

doc Ogłoszenie Maluch plus 2017 Za życiem

0.06MB

pdf Ogłoszenie Maluch plus 2017 Za życiem

0.77MB

pdf Strona tytułowa

0.21MB

xls Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 1 oferta konkursowa moduł 1

0.1MB

xls Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 2 oferta konkursowa moduł 2

0.1MB

xls Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 3 oferta konklursowa moduł 3

0.1MB

xls Maluch plus 2017 Za życie - zał. 4 oferta zbiorcza moduł 1

0.1MB

xls Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 5 oferta zbiorcza moduł 2

0.1MB

xls Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 6 oferta zbiorcza moduł 3

0.1MB

pdf Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 7 wzór informacji

5.19MB

jpg Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 7 wzór informacji

2.12MB

jpg Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo pion

0.22MB

pdf Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo pion

0.4MB

jpg Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo poziom

0.13MB

pdf Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo poziom

0.38MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 16:22
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 27.11.2018 16:22
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji