W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Maluch plus 2017 - edycja specjalna Za życiem

OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

  1. Na konkurs w ramach edycji specjalnej Programu przeznaczono w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy.
  3. Edycja specjalna Programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki:

3.1. Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

3.2. Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

3.3.Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
  2. Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.
  3. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.
  4. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  5. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do edycji specjalnej  Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot               dofinansowania.
  6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2)  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. dla wszystkich modułów.

10.  Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z edycji specjalnej Programu, wynoszący przy dotacji do tworzenia miejsc 5 lat, a przy dotacji na dostosowanie miejsc – 2 lata.

11.  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem”.

Materiały

Maluch plus 2017 Za życiem - program
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_program.doc 0.65MB
Ogłoszenie Maluch plus 2017 Za życiem
DSR​_Ogloszenie​_Maluch​_plus​_2017​_Za​_życiem.doc 0.06MB
Ogłoszenie Maluch plus 2017 Za życiem
DSR​_Ogloszenie​_Maluch​_plus​_2017​_Za​_życiem.pdf 0.77MB
Strona tytułowa
DSR​_Maluch​_plus​_2017​_Za​_życiem​_Strona​_tytułowa​_Maluch​_2017​_Za​_życiem.pdf 0.21MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 1 oferta konkursowa moduł 1
MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zał​_1​_oferta​_konkursowa​_moduł​_1.xls 0.10MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 2 oferta konkursowa moduł 2
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zał​_2​_oferta​_konkursowa​_moduł​_2.xls 0.10MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 3 oferta konklursowa moduł 3
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zał​_3​_oferta​_konkursowa​_moduł​_3.xls 0.10MB
Maluch plus 2017 Za życie - zał. 4 oferta zbiorcza moduł 1
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zał​_4​_oferta​_zbiorcza​_moduł​_1.xls 0.10MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 5 oferta zbiorcza moduł 2
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zał​_5​_oferta​_zbiorcza​_moduł​_2.xls 0.10MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 6 oferta zbiorcza moduł 3
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zał​_6​_oferta​_zbiorcza​_moduł​_3.xls 0.10MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 7 wzór informacji
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zał​_7​_wzór​_informacji​_pdf.pdf 5.19MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 7 wzór informacji
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zalacznik​_7​_Tabliczka​_jpg.jpg 2.12MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo pion
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zalacznik​_8​_Logo​_pion.jpg 0.22MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo pion
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zalacznik​_8​_Logo​_pion.pdf 0.40MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo poziom
DSR​_MALUCH​_2017​_-​_Zalacznik​_8​_Logo​_poziom.jpg 0.13MB
Maluch plus 2017 Za życiem - zał. 8 logo poziom
DSR​_MALUCH​_2017​_Za​_życiem​_-​_Zalacznik​_8​_Logo​_poziom.pdf 0.38MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2018 16:22 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
27.11.2018 16:22 Biuro Promocji