Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym.

Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Article List

25.02.2019

Krok po kroku

Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania mają prawo do otrzymania świadczenia. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie.
25.02.2019

Pytania i odpowiedzi

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dot. programu.
25.02.2019

Prawo

25.02.2019

Wzory wniosków

25.02.2019

Informator o programie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ to ważny elementem wspierania rodziny na każdym z etapów jej rozwoju.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.02.2019 13:30
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 25.02.2019 13:44
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji