Minister Rafalska zwróciła się o cykliczne kontrole placówek całodobowej opieki

List minister Elżbiety Rafalskiej do Wojewodów

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do wojewodów o cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Pan/Pani

Wojewoda

Zwracam się do Państwa o cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 - 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.). 

Proszę także o każdorazowe podejmowanie przez inspektorów czynności kontrolnych, gdy zachodzi jakiekolwiek podejrzenie prowadzenia działalności w zakresie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w sytuacji, w której formalnie zarejestrowana działalność ma inny charakter.

Będę zobowiązana za podjęcie w tym zakresie ścisłej współpracy z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami Miast, którzy jako gospodarze gmin są najlepiej zorientowani
w zakresie prowadzonej na ich terenie działalności gospodarczej lub statutowej,
w szczególności w zakresie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku albo noszącej takie znamiona.

            Proszę o Państwa szybką reakcję i nie lekceważenie żadnych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w tych placówkach, pochodzących z listów, zgłoszeń ustnych czy doniesień medialnych. Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie z tej sfery działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek.

Najważniejsze jest aby osoby, które przebywają w tego typu placówkach były pod właściwą opieką, miały zapewnione adekwatne do potrzeb usługi oraz by czuły się bezpieczne.

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

pdf List minister Elżbiety Rafalskiej do wojewodów

0.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.02.2019 10:12
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 12.02.2019 10:12
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji