„Mój dom”, opieka i asystencja, czyli priorytety SFWON na 2019 r.

Seniorzy

Plan wsparcia na 2019 r., omówienie najważniejszych celów i działań Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także prezentacja podpisanego kilka dni temu przez minister Elżbietę Rafalską programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – to główne punkty wtorkowego spotkania wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami urzędów wojewódzkich.

Planowana wysokość przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. to 647 mln zł. Jak zaznaczył podczas spotkania z przedstawicielami Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Fundusz ma stabilne finansowanie.

W planie na 2019 r. znalazły się 3 główne obszary – „Mój dom”, „Opieka” i „Asystencja”. Jak mówił podczas prezentacji wiceszef MRPiPS, „Mój dom” to przede wszystkim centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Budynki bez barier”, czyli bezzwrotne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (m.in. windy, podjazdy), a także „Mieszkanie bez barier” – to dostosowanie mieszkań do konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pakiet programów obejmujących „Opiekę” to m.in. wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez tzw. opiekę wytchnieniową oraz rozwój usług opiekuńczych, również specjalistycznych. – Jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Konieczne jest tworzenie miejsc czasowego pobytu, a także zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Dlatego ważne jest dofinansowanie – żeby biedniejsze gminy mogły zapewniać dostęp do takich placówek i usług – stwierdził wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Kolejnym rozwiązaniem ma być asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, co pozwoli na większą niezależność, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie i „lepszej jakości życie”.

Podczas spotkania przedstawiono też programy innych resortów, m.in. specjalne świadczenia medyczne NFZ (Ministerstwo Zdrowia), „Dostępne parki narodowe” (Ministerstwo Środowiska) czy działania cyfrowe (Ministerstwo Cyfryzacji) mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i ułatwienie codziennego życia osobom niepełnosprawnym.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.03.2019 14:49
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 05.03.2019 14:49
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji