W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na kandydata do komisji konkursowej dot. KDR

12.06.2019

Rozpoczął się nabór na kandydata do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2020-2021.

rodzina_stock_07

Ministerstwo ogłosiło konkurs na wybór organizacji pozarządowej, która będzie w imieniu ministra zawierała umowy z podmiotami przyznającymi uprawnienia na podstawie Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie rozpoczęło nabór na kandydata do komisji konkursowej.

Zgłoszenia: każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W skład komisji wchodzi osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Charakter pracy w komisji konkursowej: jest on nieodpłatny i jego członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Termin wyboru kandydata: spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrane 2 osoby wchodząca w skład komisji konkursowej. Zostaną one bezpośrednio poinformowane o wyborze, nie później niż do dnia  10 lipca 2019 r.

Zgłaszanie propozycji kandydatów: info@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r., z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – Konkurs „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2020-2021.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu,
e-mail) kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem.

Szczegóły: Z treścią ogłoszenia konkursu można zapoznać się na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina,

https://www.gov.pl/web/rodzina/biuletyn-informacji-publicznej

oraz na tablicy informacyjnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.06.2019 13:37 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
12.06.2019 13:27 Biuro Promocji